Rektorka UB: Mali broj starih studenata uspeva da završi studije 1Foto: Medija centar

Ona kaže da nažalost, iako je velika želja kod ove kategorije studenata da završe studije, vrlo mali broj njih uspeva to da ostvari.

„U pitanju su studenti koji su upisali studije školske 2005/2006. godina ili ranije, znači pre 14 ili više godina. Svi stari sudijski programi su u većoj ili manjoj meri modifikovani u akreditacionim ciklusima koji su usledili nakon donošenja Zakona o visokom obrazovanju 2006. i više ne postoje. Akreditacija studijskih programa, između ostalog, strogo definiše i maksimalno opterećenje nastavnika i većina nastavnika ima velika nastavna opterećenja“, ističe Popović.

„Dalje izvođenje starih studijskih programa, što uključuje i redovno održavanje ispita,  je postalo izuzetno zahtevno u organizacionom smislu i fakulteti  zaista imaju teškoće da paralelno rade na realizaciji tolikog broja studijskih programa istovremeno“, kaže Popović, napominjući da je Ministarstvo prosvete prepoznalo probleme sa kojima se susreću fakulteti, ali da je konačna odluka o statusu starih studenata na Skupštini Srbije.