Foto: Fonet

U tom ministarstvu podsećaju da je pokrenuta javna nabavka za kupovinu 700 računara, a oni će biti dodeljeni školama koje  imaju naslabije uslove za izvođenje nastave informatike i računarstva.

Preko Ministarstva pravde opremljeno je 10 škola, a više od 350 računara obrazovne ustanove su dobile zahvaljujući donacijama nekoliko kompanija. Sa Evropskom investicionom bankom postignut je dogovor o realizaciji kredita za koji je postojala realna opasnost da ne bude ostvaren usled neaktivnosti u ranijem periodu, a od tih sredstava će za škole biti nabavljeno 4. 600 računara.

– U ovo momentu sve matične škole imaju internet vezu, a izdvojena odeljenja u kojima se održava informatika su u 93 odsto slučajeva “pokrivena” internetom. Sa operaterima mobilne telefonije smo se dogovorili o opremanju preostalih sedam odsto škola 4G internetom. Ministarstvo priprema pravilnik o održavanju IKT opreme u školama. Analiza postojećeg stanja je pokazala da će sa 200 punih radnih normi moći da se organizuje zadovoljavajuće održavanje računara i računarske opreme po školama. Uštedama u budžetu stvorili smo  uslove da finansiranje održavanja računara prvi put sistemski rešimo – kažu u Ministarstvu.

Na osnovu sporazuma sa Majkrosoftom, škole će moći da kupuju licencirani operativni sistem po povlašćenim cenama od dva dolara, a obezbeđeni su tehnički preduslovi za besplatno korišćenje MS Office paketa.

Nastavni planovi i progarmi za ovaj, kao i za predmete tehnika i tehnologija i fizičko i zdravstveno vaspitanje, poslati su na objavljivanje u Prosvetni glasnik, a čim se pojave, biće urađene izmene i dopune pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi, kojim će biti precizirano ko će predavati informatiku.  

Upravo završenom obukom koja je sprovedena u saradnji sa Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija, Društvom za informatiku Srbije i Mudl mrežom Srbije, obučeno je 60 nastavnika informatike za nove sadržaje iz programiranja u petom i šestom razredu. Ovi nastavnici će u organizaciji školskih uprava i sekcije nastavnika informatike Društva za informatiku Srbije tokom avgusta održati radionice, a tokom školske godine pružaće svojim kolegama podršku u sprovođenju novina u nastavi. Svi nastavni materijali, video-lekcije i pripreme za nastavnike će već tokom jula biti dostupni na sajtu Ministarstva, kao i na sajtu petlja.org.

Osim obuke za primenu novina u nastavnim programima, od 20. avgusta započeće i obuke nastavnika drugih predmeta koji nemaju osnovni nivo digitalnih kompetencija, za dostizanje tog nivoa i osposobljavanje za primenu IKT u nastavničkoj profesiji. Interesovanje škola i nastavnika za ove obuke je veliko, pa je umesto planiranih 200 škola, zahtev podnelo 579 škola, a za obuku je zainteresovano oko 13.000 nastavnika.

Elektronski dnevnik u 200 škola

– Kroz pilot-projekat E-prosveta od ove jeseni i tokom školske godine biće uključeno oko 200 škola koje će dobiti softver i obuku za korišćenje elektronskog dnevnika. U aradnji sa Ministarstvom kulture radimo na projektu e-lektire kako bi smo svim učenicima omogućili pristup digitalizovanoj lektiri – navode u Ministarstvu prosvete.