Foto: FI/Jason Morrison

Podsetimo, Tužilaštvo za ratne zločine podiglo je 26. decembra prošle godine optužnicu protiv Joje Plavanjca i Zdravka Narančića, u kojoj se ističe da je Narančić, kao stražar u vojnom zatvoru u Osnovnoj školi „Petar Kočić“, opština Bosanska Krupa, u prvoj polovini avgusta 1992. dozvolio ulazak u zatvor Joji Plavanjcu, pripadniku Vojske Republike Srpske (VRS), i na taj način mu pomogao da ubije 11 civila bošnjačke nacionalnosti.

Kako se navodi, Narančić je otključao ulazna vrata škole, pri čemu je Plavanjac prvo tražio pritvorenog Predraga Praštala, koji je prethodnih dana ubio njegovu majku Savku, pa kako je Praštalo već bio odveden u pritvor u Banjaluku, Narančić je otključao vrata prostorije u kojoj su držani zatvoreni civili bošnjačke nacionalnosti. Plavanjac je odmah po otvaranju prostorije ubio 10 osoba. Narančić i Plavanjac su, zatim, otišli do druge prostorije u kojoj su takođe držani civili bošnjačke nacionalnosti, pa je Narančić glasno zatražio da izađe Tofik Sejdić, a kada je on izašao, Plavanjac ga je odveo u fiskulturnu salu, pitajući ga zašto je zaustavljao njegovog strica Miću Plavanjca, a zatim ga je ubio.

Inače, na jednom od prethodnih ročišta, optuženi Plavanjac je rekao da je sva ubistva za koja se tereti u stvari izvršio njegov pokojni otac Lazo Plavanjac. Rekao je i da mu je otac umro sedam godina kasnije, 1999. i da nikada nije hteo da priča o tome šta se desilo.

Upravo je o mogućnosti da je bošnjačke civile ubio otac Joje Plavanjca bilo reči i na današnjem glavnom pretresu, pošto su oba svedoka potvrdila da su o tome “kasnije čuli priče”. Čitava odbrana Joje Plavanjca se zasniva na tome da je njegov otac izvršio ubistva, što tužilaštvo u potpunosti odbacuje.

Svedok Duško Jakšić rekao je danas da nije video ubistva, te da je čuo da je Bošnjake ubio Joja Plavanjac, što je i rekao u svom iskazu iz 2012. godine. Medjutim, danas je tokom svedočenja rekao da su “jedni pričali i da ih je ubio njegov otac”. Iako je u prvom iskazu naveo da je Narančić “lošijeg ponašanja”, danas je istakao da je “bio dobar”.

Svedok Zdravko Marčeta je takodje ostao pri svom prvom iskazu iz 2011. godine, ukazujući da mu je Plavanjac bio kolega, prijatelj i kum, ali da je optuženi s njim prekinuo kontakte kada je čuo da je Marčeta svojevremeno svedočio u sličnom predmetu u Sarajevu, protiv okrivljenog Gojka Krivokapića. Marčeta je rekao da je Joja Plavanjac bio poznat po prekoj naravi, da mu je kapetan rekao da se u školi desilo nešto strašno i da je s tim Plavanjac imao veze, kao i da je kasnije čuo priče da je civile ubio njegov otac.

Obojica optuženih su imali primedbe na svedočenja ova dva svedoka, a naredni glavni pretres je zakazan za 15. januar 2019. godine.