To je odlučeno na današnjem sastanku ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zorana Đorđevića sa direktorima centara za socijalni rad i predstavnicima reprezentativnih sindikata povodom tragičnih ubistava dve žene i deteta u centrima za socijalni rad na Novom Beogradu i Rakovici.

Kako bi se ovakvi tragični događaji sprečili u budučnosti, Ministarstvo je donelo niz mera koje podrazumevaju uvođenje policijskog obezbeđenja u centre za socijalni rad u dogovoru sa službama lokalne samouprave koje su nadležne za osnivanje centara, da svako ponašanje koje je direktna ili indirektna pretnja po bezbednost zaposleni prijave policiji sa kojom će ministarstvo za rad bliže sarađivati na ovim pitanjima, i posebno će se insistirati na donošenju Uputstva svim centrima za socijalni rad o proceni najboljeg interesa deteta prilikom viđanja u “kontrolisanim” uslovima.

– Policijski nadzor će biti omogućen tako što će, pored stalnog obezbeđenja u centrima, radnici vršiti procenu stranaka koje dolaze i imati pravo da traže prisustvo policije i pri viđanju roditelja sa decom u kontrolisanim uslovima – objasnio je ministar Đorđević. A da socijalni radnici do sada nisu imali jasan pravilnik za postupanje u ovakvim situacijama, ukazala je Mirjana Veljović, predsednica sindikata zaposlenih u socijalnoj zaštiti, naovdeći da je to jedan od veći problema u njihovom radu, te da zbog toga nisu adekvatno pripremljeni za situacije kao što su ubistva koja su se dogodila. 

– Što se tiče instituta viđanja u kontrolisanim uslovima, iskreno da vam kažem, to ne prepoznaje ni jedan zakon. To je sudska praksa i mera koja se izrodila iz poremećenih porodičnih odnosa, roditeljskih (ne)kompetencija a mi smo prinuđeni da to sporvedemo iakonismo imali instrukcije o postupanju u takvim uslovima – naglašava Veljović, dodajući da je za edekvatnu primenu postojećih ali i budućih propisa neophodna pomoć ministarstava pravde i unutrašnjih poslova.

Izveštaj o događaju u centru na Novim Beogradu pokazao je da je bilo propusta, naveo je Ministar Đorđević, i dostavljen je tužilaštvu, a minsitar veruje da će uskoro biti dostupan javnosti.

 

Mihajlović insistira na saradnji svih institucija u borbi protiv nasilja

Predsednica Koordinacionog tela Vlade Srbije za rodnu ravnopravnost Zorana Mihajlović ocenila je juče da “borbu protiv nasilja nad ženama ne možemo uspešno da vodimo ukoliko ne postoje empatija, razumevanje i briga jednih o drugima”, naglašavajući da je to ozbiljan društveni problem “pred kojim niko ne sme da okrene glavu”. Mihajlović je naglasila da bi institucije sistema morale koordinisano da rade, ali da je neophodna i tesna saradnja sa organizacijama civilnog društva koje se tom temom bave, stručnom javnošću i medijima koji često o nasilju izveštavaju na neprimeren način.