Slepi imaju pravo na privatnost i obespravljeni su time što u Srbiji u 21. veku ne mogu da glasaju tajno, što glasanje i čini regularnim. Samo zluradi mogu da mi pripisuju kako sam na nedužne članove komisije sa svog izbornog mesta istresla svoje frustracije. Nisam činila ništa što nije u domenu prava koja i meni kao slepoj osobi pripadaju, a o svom postupku sam blagovremeno obavestila i medije i Gradsku izbornu komisiju, za šta imam pisani dokaz. Goran Vesić je u predizbornoj kampanji, prilikom posete Centru za samostalni život, rekao da na ovim izborima neće biti problema da se obezbede šabloni za samostalno glasanje slepih. S obzirom da nam je mozak ispran time kako je prethodna vlast bila loša, logično je bilo da sadašnja vlast dokaže da je makar za tu sitnicu, koja ne košta mnogo, bolja. Smatram da nema opravdanja za taj propust, koji zakonski do današnjeg dana nije regulisan, jer, ako je mogućnost da slepi tajno glasaju nesavladiv problem, šta osobe sa invaliditetom onda mogu da očekuju kada je u pitanju rešavanje mnogo težih nevolja. Želim da izrazim svoje zaprepašćenje zbog linča koji su nada mnom sprovele neke od osoba sa invaliditetom koje su se osetile prozvanima, a koje se ujedno nalaze i na famoznom naprednjačkom spisku uglednih građana. Upućuju mi se negativni komentari i osude zbog moje smelosti da ukažem na nemar svih koji su mogli da omoguće slepima da budu ravnopravni građani na glasanju. Kako slepi glasaju na Zapadu nije ni potrebno pominjati, dovoljno je da se osvrnemo na recimo Crnu Goru, gde Zakon o izboru poslanika i odbornika propisuje korišćenje šablona za glasački listić, a slično je i u Hrvatskoj, Sloveniji, pa i na Kosovu.

Prekršen je član 29 Zakona o potvrđivanju Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom, prekršen je i Zakon o sprečavanju diskriminacije OSI, zatim Zakon o zabrani diskriminacije, prekršen je i stav 3 člana 21 Ustava Republike Srbije.

Takođe je i lično nada mnom učinjena diskriminacija time što mi je u mom izbornom mestu onemogućeno da bilo kako glasam, jer mi je istrgnut glasački listić iz ruke, za koji i ne znam kako je završio.

S obzirom da predsednik Srbije Aleksandar Vučić ima prijatelje iz protestantskih zemalja koji su mu pričali da su osobe sa invaliditetom odlični sportisti, bilo bi dobro da se preko svojih prijatelja informiše i kako glasaju slepi u protestantskim zemljama.

Autorka je aktivistkinja Fondacije Fibi iz Beograda

Ovaj projekat finansira Evropska unija u saradnji sa listom Danas. Sadržaj ovog projekta je isključivo odgovornost lista Danas i ni na koji način ne odražava stavove i mišljenja Evropske unije.