Foto: M.V.

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić je na konferenciji za novinare u Beogradu rekao da postoji zakonska mogućnost da se uskrati neka informacija, ali da ne treba zbog toga lišiti javnost da zna ostale podatke.

Šabić je napomenuo da je po žalbi Južnih vesti, zbog odbijanja da se daju informacije, pokrenuo postupak u slučaju nabavke 710 patrolnih vozila, ali da se suočio sa ćutanjem MUP.

„U roku koji sam ostavio MUP nije naveo nijedan razlog zbog koga ograničava pravo javnosti“, podvukao je Šabić.

Poverenik je konstatovao da je potom doneo rešenje kojim je naložio MUP da stavi na raspolaganje javnosti tražene informacije o nabavci vozila.

Novinarka BIRN Ana Novaković je rekla da postoje određene informacije o tome ko je sve bio ponuđač u postupku nabavki vozila za MUP.

Ona je, međutim, ukazala da informacije koje su se pojavile u javnosti nije moguće proveriti, jer se javnosti ne stavljaju na uvid dokumenta.

„Imamo nesigurne i oprečne izjave premijerke Ane Brnabić koja je prvo rekla da je sigurna da je sprovedena javna nabavka, a potom da nije sigurna da je to urađeno i da će proveriti sa ministrom Stefanovićem“, ukazala je Novaković.

Ona je napomenula da je Brnabić potom izjavila da je nabavka vozila tajna zbog specifikacije vozila.

U svakom slučaju, tu ima pregršt informacija koje mi ne možemo da proverimo, ocenila je Novaković.

Programski direktor Transparentnosti Srbija Nemanja Nenadić je rekao da je nabavka patrolnih vozila za MUP sprovedena na osnovu Zaključka Vlade Srbije i da će tek nakon uvida u taj dokument moći da se kaže da li je ta navka bila po zakonu.

„Tek kada neko bude video taj zaključak moći će da se izvede ocena da li je nabavka sprovedena po zakonu“, podvukao je Nenadić.

On je dodao da bi po sadašnjem ustrojstvu nabavku patrolnih vozila za MUP mogao da proveri Odbor Skupštine Srbije za bezbednost.

On je, međutim, konstatovao da Odbor to neće učiniti pre nego što od MUP dobije izveštaj o nabavkama, a to je verovatno na proleće sledeće godine.

Pre toga bi postupak mogla da proveri Državna revizorska institucija, objasnio je Nenadić i dodao da za tako nešto postoji teorijska mogućnost, to jest da DRI proveri pitanje svrishodnosti te nabavke.

On je napomenuo da je običaj da DRI svoje izveštaje daje tek po isteku budžetske godine i da svoje nalaze sukcesivno objavljuje.

Istraživač BCBP Vladimir Erceg je rekao da bi MUP trebalo da u okviru svog godišnjeg izveštaja o radu dostavi i podatke o delovanju službe interne revizije, ali to je nešto što mi nemamo do sada.

Nismo uspeli ni preko zahteva za slobodan pristup informacijama da dobijemo takve podatke. Imamo samo nezvanične informacije da se preporuke te službe ne sprovode, zaključio je Erceg.

U izveštaju BCBP „Svrsishodnost javnih nabavki u Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije“ se konstatuje da se pogoršavaju rezultati MUP u zaštiti konkurencije.

Miličković: Nastavljaju se zlonamerni napadi na MUP

„Nastavljaju se zlonamerni napadi na Ministarstvo unutrašnjih poslova ponavljanjem neistina kada je reč o pojedinim javnim nabavkama koje je sproveo MUP u prethodnom periodu, to se pre svega odnosi na nabavku tonera za štampače. Tvrdnje da je MUP izgubio milion evra, zato što je nabavio originalne tonere, predstavljaju grubu neistinu i svesno ili nesvesno prećutkivanje pravih činjenica. Verovatno se neki nadaju da bi više puta ponovljene laži mogle da postanu istina u nekom trenutku. Zarad tačnog informisanja javnosti moram da naglasim da javna nabavka tonera, koja je sprovedena ove godine putem otvorenog postupka, predstavlja samo okvirni sporazum za naredne tri godine, koji nikako ne predstavlja obavezu MUP-a da kupi toliko tonera, već samo mogućnost da se zaključi ugovor u količinama koje su neophodne“, izjavio je državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova Milosav Miličković povodom javnih nabavki u MUP-u

„Imajući u vidu da je Ministarstvo unutrašnjih poslova sprovelo racionalizaciju štampanja zamenom više običnih štampača jednim multifunkcionalnim, okvirni sporazum o nabavci tonera neće biti realizovan više od 40 odsto. Tačnije biće potrošeno više nego duplo manje novca nego što je to predviđeno okvirnim ugovorom. Zato je suludo govoriti o gubitku od milion evra. Takođe, originalni toneri, koji su bili jedan od predmeta postupka nabavke, odnose se isključivo na štampače u garantnom roku. Njihovom upotrebom se produžuje garantni rok štampača, što znači da će se bilo kakav kvar na štampaču ukolniti besplatno, što ne bi bio slučaj kada bi se koristili zamenski toneri, gde bi popravke, servisiranje i zamena rezervnih delova štampača bila finansirana od strane MUP-a.

Kada se iznose podaci da je Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u poslednje četiri godine poništila ili prekinula 48 javnih nabavki, treba naglasiti da se najveći broj odnosi na delimično poništenje, kojim se vraća postupak u fazu stručne ocene naručioca. Takođe, zarad tačnog informisanja javnosti treba reći da tih 48 predmeta u poslednje četiri godine predstavljaju minimalan broj, imajući u vidu da Ministarstvo unutrašnjih poslova, kao jedno od najvećih budžetskih korisnika, godišnje sprovede između 400-500 postupaka nabavki. Broj delimično poništenih i poništenih u celosti je bukvalno zanemarljiv, čak ispod republičkog proseka.“, rekao je on u saopštenju koje je iz MUP-a prosleđeno medijima.

„Kada je reč o nabavci patrolnih vozila, ponovo napominjemo, da je Ministarstvo izabralo najpovoljniju ponudu od tri koje su pristigle. Svi učesnici u postupku su dobili Odluku o dodeli ugovora koja u svom obrazloženju na više od deset strana sadrži sve elemente svih prispelih ponuda, čime su svi ponuđači i učesnici u postupku u detalje upoznati sa ponudama svojih konkurenata. Nije bilo niti jednog prigovora, odnosno žalbe“, zaključio je državni sekretar.