U prvom polugođu, Dunav je zadržao i lidersku poziciju u rešavanju šteta sa tržišnim udelom, od 26 odsto, a vrednost likvidiranih šteta je 6,9 milijardi dinara.

Po visini premije, najveće tržišno učešće u posmatranom periodu Dunav osiguranje zabeležilo je u osiguranju imovine od požara i drugih opasnosti – 41,3 odsto, a slede ostala osiguranja imovine – 40,6 odsto, osiguranje od opšte odgovornosti – 36,3 odsto i od auto-odgovornosti 34,8 odsto.