– Ovaj kredit će biti podrška budžetu u naredna tri do četiri meseca, a vratiće se u toku ove godine. On će poslužiti za mnoge dospele obaveze grada prema korisnicima budžeta, a i za obaveze prema javnim preduzećima koje će dospeti u međuvremenu. Priliv novca u budžet nedovoljan je da isprati naše obaveze po naplati u skladu sa Registrom izmirenja novčanih obaveza (RINO sistemom), koji od 1. januara ove godine nalaže lokalnim samoupravama da i svoje obaveze prema školama i javnim preduzećima izmiruje u roku od 45 dana. Svake godine u prva tri meseca prilivi su problematični, a RINO sistem i u tom periodu mora da se poštuje – kazao je novinarima zamenik gradonačelnika Niša Ljubivoje Slavković.

Republika je privremeno uskratila redovan transfer novca za januar ove godine zbog blokade računa u osnovnim školama, nastale usled neizmirenja dela obaveza Grada Niša prema njima. Slavković je kazao da su škole bile blokirane zbog naplate iznosa od 25 miliona dinara za jubilarne nagrade nastavnika, a da je“ siguran“ da Grad redovno izmiruje obaveze vezane za tekuće troškove i komunalne račune. On je kazao da grad izmiruje i obaveze po jubilarnim nagradama, te da očekuje da će mesečni transfer iz Republike, koji iznosi oko60 miliona dinara, stići za nekoliko dana.Škole u blokadi 12.967 dana

Na sajtu Narodne banke Srbije navodi se da je 36 škola osnovnog obrazovanja u Nišu od 1. januara 2014. do kraja 2015. godine, bilo u blokadi 12. 967 dana. Do 26. januara ove godine u blokadi je bilo 25 od ukupno 36 osnovnih škola u gradu.