Foto: Skupština grada Požarevca

Ovo je odlučeno na pretposlednjoj skupštinskoj sednici.

Grad će plaćati jedan deo, a ostalo vlasnici stanova – u srazmeri koja će zavisiti od lokacije i statusa zgrade, te od vrste fasade. U prvoj zoni, lokalna samouprava će za saniranje ulične fasade obezbeđivati polovinu procenjenih troškova, za dvorišni deo 40, a za ostale površine – trećinu. Ovi procenti će se smanjivati prema daljim zonama, kojih će biti ukupno četiri, pa će sufinansiranje u četvrtoj maksimalno dostizati 30 odsto.

Ovo je početak uvođenja reda u oblasti koju karakteriše svojevrsni haos. Nećemo dopustiti da zgrade propadaju samo zbog toga što stanari nisu složni”, rekao je zamenik gradonačelnika Požarevca Saša Pavlović. Grad će pomagati u obnovi fasada samo u zgradama sa više od pet stanova, a njih će, po javnom konkursu, rangirati gradska komisija. Najviše bodova će dobiti zgrade koje imaju znatno oštećenu fasadu, one na kojima ona predstavlja opasnost po prolaznike, objekti starijeg datuma gradnje i zdanja proglašena za kulturno dobro.