Na ovonedeljnom trgovanju na Banjalučkoj berzi, ostvaren je promet od 12.039.336 KM kroz 3.857 transakcija. Od ukupnog prometa sa akcijama na berzanskoj kotaciji – kotacija PIF-ova ostvareno je 2.444.271 KM , dok je sa akcijama na berzanskoj kotaciji ostvareno 1.053.234 KM . Berzanski indeks Republike Srpske BIRS u toku ove sedmice je dobio na vrijednosti za 0,66%.
Indeks fondova FIRS ostvario rast vrijednosti za 1,46%, dok je Indeks za preduzeća iz sistema Elektroprivrede RS ERS10 ostvario pad vrijednosti za -0,74%. Od akcija na berzanskoj kotaciji najveći promet u ovoj sedmici su imale akcije Telekoma Srpske sa kojima se trgovalo u vrijednosti od 792.174 KM. Prosječna cijena akcija Telekoma Srpske na trgovanju u petak je bila 2,80 KM, što je za 1,08% više u odnosu na kraj prošle sedmice. Od akcija na berzanskoj kotaciji – kotacija PIF-ova najveći promet na ovonedeljnom trgovanju je ostvaren sa akcijama BLB Profit u ukupnoj vrijednosti od 673.264 KM, a došlo je i do rasta cijene akcija BLB Profit u ovoj sedmici za 4,37% i na trgovanju u petak akcije BLB Profit-a su imale prosječnu cijenu od 15,30 KM po akciji.
Ovonedeljni dobitnik među fondovima su akcije PIF-a Kristal Invest Fond kod kojih je cijena akcija porasla za 5,36% i na trgovanju u petak sa njima se trgovalo po prosječnoj cijeni od 18,49 KM po akciji. Gubitnik sedmice kod akcija fondova su akcije PIF-a Euroinvestment Fond, koje su u toku ove sedmice izgubile na vrijednosti za -1,96% i ovu sedmicu su završile na prosječnoj cijeni od 55,10 KM po akciji. Od akcija na Slobodnom berzanskom tržištu najveći promet je ostvaren sa akcijama Elvako ad Bijeljina, a cijena akcija Elvako ad Bijeljina je u toku ove sedmice dobila na vrijednosti za 4,25%. Na ovonedeljnom trgovanju prijavljena su 2 blok posla sa akcijama emitenta Balkan Investment Bank ad Banja Luka u ukupnoj vrijednosti od 3.903.400 KM