Foto: Pixabay/Ronnyk

Prema podacima objavljenim na veb stranici Ministarstva ekonomskog razvoja Kosova, javni dug iznosi oko 17 odsto bruto nacionalnog dohotka Kosova.

Ističe se da se njegovo povećanje događa pažljivo, uz pridržavanje zakonskih okvira.

U javnom dugu Kosova učestvuje i unutrašnji dug, zatim međunarodni, ili spoljni dug i državne garancije Kosova.

Svaka odluka o povećanju javnog duga Kosova mora da se usvoji u Skupštini Kosova sa dvo trećinskom većinom poslanika.

Povezani tekstovi