Foto: Vesna Torović

… saopštili su predstavnici Nišavskog upravnog okruga, pozivajući se na rezultate inspekcijskog nadzora.

Na sastanku republičkih inspektora sa predstavnicima grada, održanom krajem prošle sedmice, koji je Nišavski okrug organizovao u okviru svoje akcije „Karavan“, šef odseka Upravne inspekcije okruga Gradimir Ćirković precizirao je da zaposleni u Gradskoj upravi krše zakon pre svega zbog toga što nemaju potrebno radno iskustvo u struci.

– Dešavalo se da se zaposleni koji su radili sa srednjom školom, odmah nakon završetka visokih ili viših škola raspoređuju na novo radno mesto koje zahteva višu stručnu spremu. Zakonom je, međutim, propisano da zaposleni, pored stručne spreme za određeno radno mesto, moraju imati i određeno radno iskustvo sa višom stručnom spremom – rekao je on.

Ćirković je kazao da je Upravna inspekcija o „zatečenom stanju“ još septembra prošle godine zapisnikom obavestila načelnika Gradske uprave LJubišu Janića i predložila usvajanje pravilnika koji će omogućiti da inspekcija rasporedi zaposlene u skladu sa zakonom. Gradsko veće od tada nije usvojilo takav pravilnik, dodao je.

On je još kazao da dva od tri pomoćnika gradonačelnika Niša nisu u stalnom radnom odnosu, uprkos tome što novi Zakon o lokalnoj samoupravi nalaže da moraju da budu, kako bi se izbeglo da nekoliko dana u sedmici rade u gradskoj upravi, a nekoliko na nekom drugom mestu.

Prema njegovim rečima, nadzor je pokazao i da je u niškoj Gradskoj upravi „malo previše“ rukovodećih organa od kada je, po odluci Skupštine grada, Niš umesto 13 uprava dobio jednu sa sekretarijatima. Niš sada ima 17 sekretarijata, četiri službe, kao i veći broj rukovodilaca nego ranije, jer postoje pomoćnici sekretara, šefovi odseka, koordinatori grupa…, rekao je. Ovakva organizacija lokalne administracije funkcioniše od 1. januara 2017. godine.

– Grad će u što kraćem vremenskom roku ukloniti sve na šta su inspektori ukazali i imali primedbe. I kada se radi o pomoćnicima gradonačelnika rešenje će biti pronađeno vrlo brzo. Oni će morati da se izjasne da li će raditi kao profesori ili će biti moji pomoćnici – kazao je niški gradonačelnik Darko Bulatović.

Na sastanku je saopšteno da Gradska uprava u Nišu ima 850 zaposlenih – što je u skladu sa gradskim pravilnikom, ali da je „još dosta radnika zaposleno po ugovoru o delu, i to za radna mesta koja nisu preopterećena poslom“. Načelnica Nišavskog upravnog okruga Dragana Sotirovski kazala je da u Gradskoj upravi ipak „neće biti otpuštanja već samo preraspodele radnika, kroz interne konkurse“. Najavila da će inspektori pred kraj godine proveriti da li su njihove primedbe uvažene i propusti ispravljeni.

Sanitarna inspekcija: Glavna niška pijaca je najgora u Srbiji

– „Cvetna pijaca“ u Nišu ima smeće na sve strane, loše konstruisane objekte i niz drugih nedopustivih problema, što je čini najgorom u Srbiji. Građevinsko-tehnički i sanitarno-higijenski uslovi na pijaci su toliko loši da je inspekcija više puta razmatrala mogućnost da je zatvori. Vreme je da se razmišlja o njenoj rekonstrukciji ili izgradnji nove – upozorila je na sastanku načelnica Sanitarne inspekcije Radica Nikolić.

Već dve godine bez savetnika za prava pacijenata

– Niš već dve godine nema Kancelariju savetnika pacijenata, a svi zakonski rokovi za njeno formiranje su istekli, rekao je Goran Stamenković, šef Odseka zdravstvene inspekcije Ministarstva zdravlja. On je kazao da se pacijenti svakodnevno obraćaju ovoj inspekciji, tako da je za šest meseci u Nišavskom okrugu „obrađeno oko 500 nadzora“, a u Nišu mesečno izricano od 20 do 30 mera. Od početka ove godine zdravstvena inspekcija je podnela oko 20 prekršajnih prijava protiv niških zdravstvenih radnika. Novčane kazne za prekršaje iznose od 50.000 do 500.000 dinara, a najstroža kazna za zdravstvene radnike je oduzimanje licence, u slučajevima kada oni izvrše krivično delo.