Foto: Fonet/Ministarstvo građevinarstva

Mihajlović je istakla važnost integrisanja nauke i Akademije u projekte koji imaju veliki privredni značaj za Srbiju, posebno istakavši one koji se realizuju sa Kinom. Ona je ukazala da infrastrukturna ulaganja zahtevaju angažovanje najstručnijih ljudi i da je iskustvo koje Akademija poseduje neophodno.

Kovačević se saglasio sa važnošću integrisanja cele oblasti inženjerstva, koja obuhvata između ostalog i građevinarstvo, tehnologije, inovacije u privredne aktivnosti zemlje, rekavši da je to veliki izazov i za Srbiju i za Evropu. „Kao akademija koja okuplja više od 180 eminentnih doktora nauka i redovnih profesora, tu smo da pružimo savetodavnu podršku, zasnovanu na nauci, i da pomognemo da se prioritetni projekti Srbije realizuju efikasno jer time doprinosimo privrednom razvoju zemlje“, rekao je Kovačević.

Sagovornici su se saglasili da u najskorijem roku potpišu sporazum o saradnji između Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Akademije, kao i o aktivnom uključivanju članova Akademije u stručne komisije i planiranje strateških dokumenata u oblasti građevinarstva.

Povezani tekstovi