Računam da ćemo do maja-juna definisati reference tendera i onda objaviti proceduru za strateško partnerstvo za RTB: Aleksandar Antić Foto: Fonet/Božidar Petrović

Zbog toga će biti kažnjeno novčanom kaznom u iznosu do 200.000 dinara.

S obzirom da je rešenje poverenika na adresu Danasa stiglo u prošli petak (a da su subota i nedelja neradni dani) i uz logičku pretpostavku da je rešenje tog dana dostavljeno i Ministarstvu energetike, nadležni u toj instituciji su Danasu morali da odgovore najkasnije juče. Međutim, tražene podatke nismo dobili, a u informativnoj službi Ministarstva rudarstva i energetike su nam rekli da ne znaju kada će do toga doći jer „to ne zavisi od njih“. Objašnjeno nam je da će nadležni u Ministarstvu odgovore poslati poštom, a u informativnoj službi ne znaju da li je do toga došlo i kada bi Danas mogao da dobije odgovore.

Interesantno je da je takav odgovor Danas dobio i tokom novembra kada su nadležni u Ministarstvu rudarstva i energetike odbili da postupe po nalogu Rodoljuba Šabića, poverenika za informacije od javnog značaja, zbog čega smo bili prinuđeni da mu se ponovo obratimo. S obzirom na to da u Ministarstvu u dužem periodu eskiviraju slanje odgovora na pitanja redakcije Danasa sa velikom verovatnoćom se može konstatovati da su spremni da to ne urade ni sada, bez obzira što će biti novčano kažnjeni. Drugim rečima, nadležni u Ministarstvu rudarstva i energetike ne žele da javnost bude upoznata sa podatkom koliko država uzima sredstava od takse za formiranje obaveznih rezervi nafte za pokrivanje drugih rashoda (na šta po aktuelnim zakonskim rešenjima ima pravo). Takođe, time se suprotstavlja i rešenjima poverenika za informacije da se traženi odgovori dostave u propisano vreme.

Podsećanja radi, Danas je u martu od dobro obaveštenog izvora dobio informaciju da se novcem dobijenim iz takse za kupovinu obaveznih rezervi nafte „krpi“ državni budžet, zbog čega je u tom trenutku Srbija raspolagala potrebnim rezervama nafte i naftnih derivata za svega desetak dana. O tome je naš list i pisao (tekst „Država godišnje naplati bar 42 miliona evra od vozača“) u broju od 21. aprila. Povodom toga smo se obratili Ministarstvu finansija, gde nam je eksplicitno rečeno da je to što nas interesuje u nadležnosti Ministarstva rudarstva i energetike, kome smo se i obratili tim povodom.

Inače, zahtev Evropske unije je da Srbija do 2023. godine raspolaže obaveznim rezervama za 90 dana. Ovo pitanje je izuzetno važno i za otvaranje poglavlja 15 na putu Srbije ka Evropskoj uniji jer su obavezne rezerve nafte jedno od ključnih pitanja u toj oblasti. Od oktobra 2014. godine u Srbiji se naplaćuje taksa od 2,6 dinara po litri goriva za obezbeđivanje potrebnih novčanih sredstava za nabavku obaveznih rezervi nafte. Prema tvrdnji našeg izvora, u 2014. godini nijedan dinar nije otišao u te svrhe, a ne postoji javno obelodanjen podatak koliko je novca u protekle dve godine izdvojeno za te potrebe.