Ovo je ocenio je danas predstavnik Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) Džems Ruf u razgovoru sa ministrom finansija Dušanom Vujovićem.

Na sastanku sa delegacijom MMF u Vašingtonu, u okviru prolećnog zasedanja te institucije i Svetske banke, Vujović je analizirao sprovođenja strukturnih reformi i ključnih parametara sedme revizije aranžmana iz predostrožnosti, koja predstoji krajem juna i početkom jula.

Vujović je istakao da je Srbija, u pogledu sprovođenja strukturnih reformi, došla do tačke sa koje nema povratka, a fokus je usmeren ka očuvanju postignutih rezultata, uz balansiranu političku neutralnost.

Srbija nema alternativu na putu ka Evropskoj uniji, osim da nastavi reforme. Namera nam je da stvorimo ekonomiju koja će biti konkurentna drugim ekonomijama Evrope, uz pronalaženje najboljih načina da savladamo izazove tranzicionog perioda, rekao je Vujović.

On je ocenio da je saradnja Vlade Srbije i predstavnika Misije MMF uspešna na svim poljima, saopštilo je Ministarstvo finansija.

Ruf je izjavio da su pozitivne ocene koje je Srbija dobila vidljivim unapređenjem ekonomske slike veoma ohrabrujuće i posebno naglasio da primetno jačanje investicija u privatnom sektoru to najbolje potvrđuje.

Postalo je jasno da se mere dogovorene programom uspešno sprovode i zbog toga će MMF nastaviti da pruža savetodavnu i tehničku podršku Vladi Srbije, rekao je Ruf. On je izrazio pozitivna očekivanja od predstojeće, sedme revizije, koja se očekuje krajem juna i početkom jula u Beogradu.

Vujović je, na marginama skupa, razgovarao i sa predstavnicima Međunarodne finansijske korporacije (IFC), koju je predvodio potpredsednik Dimitris Ciciragos.

Teme sastanka bile su unapređenje finansijske i savetodavne podrške Srbiji od IFC, sa posebnim akcentom na pojednostavljivanje uvozno-izvoznih procedura, rešavanje problema nenaplativih dugova, smanjenje troškova, privlačenja investicija i podizanja konkurentnosti u oblasti poljoprivrede.

Podrška Srbiji dobija od IFC doprinosi rastu kredita za mala i srednja preduzeća, otvaranju novih radnih mesta i poboljšanju kvaliteta upravljanja u privatnom sektoru, izjavio je Vujovuić.

Prioriteti će biti da se pronađu novi načini kako bi IFC što efikasnije podržala privatni sektor, rekao je Vujović, dodaje se u saopštenju.