Odlukom tadašnjeg predsednika opštine Zorana Despotovića naprečac je zelena oaza, na tridesetak hektara, pretvorena u deponiju. To je bilo pre svega zbog političkih poena SPS na prvim višestranačkim izborima 1990. godine.

Bez ikakvog plana i projekta svakog dana odlagano je po stotinu tona raznog otpada. Nije postavljena ni folija na dnu, koja bi sprečila mešanje sa podzemnim vodama i oticanje u Savu. Međutim, po mišljenju stručnjaka to je problem koji se mora rešiti. Nedavno je održan sastanak sa predstavnicima poljske firme Ekvip, koja je lider u ovoj oblasti u Evropi, a očekuju se i projekti koji bi pomogli da se ova deponija sanira.

– Mi smatramo da oni Šapcu mogu mnogo da pomognu, da se unapredi sistem reciklaže otpada, zatim da se izvrši sanacija zatvorene deponije Dudara koja zapravo predstavlja jedan veliki ekološki problem. To je jedna tempirana bomba. Tu postoje razne zagađujuće materije koje se slivaju u podzemne vode koje otiču u Savu, oslobađa se gas metan… To je stvar koju treba rešiti i takođe da pomognu u tretmanu mulja, kaže dr Dejan Pavlović, predsednik „Zelenih Šapca“ i organizator sastanka.

Inače, Evropska unija je najveći investitor u ekologiju u Šapcu. Sredstvima Unije od oko deset miliona evra otvorena je regionalna deponija u Sremskoj Mitrovici, a u postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Šapcu uloženo je oko 20 miliona evra. Za ovo vreme u gradu je postavljeno više od 50 reciklažnih ostrva, a otpad se odvozi i sa kompletnog seoskog područja. Ukupno se svakog dana na regionalnu deponiju odveze oko 85 tona otpada, a plan je da se boljom selekcijom ove količine smanje. Odskoro nataloženi mulj iz postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda se izvozi u Mađarsku, a plan je da se mulj koristi i za proizvodnju energije.

– Mi imamo sedam postrojenja koja su blizu reka i uopšte nemaju uticaja na zaštitu životne sredine. Naš plan je da taj mulj pretvorimo u kompost premijum kvaliteta i da ga delimo ljudima, jer Šabac, naravno, ima puno obradive zemlje, ukazao je Srbislav Petković, direktor Ekvipo za Balkan.

Maciej Ochman, predsednik kompanije Ekvipo, kaže da oni hoće i u Srbiji da podele dragocena iskustva i da pomognu kod povlačenja sredstava iz Evropske unije za ekologiju.

Protiv spalionice otpada

Prema grubim proračunima Srbija bi trebalo da izdvoji desetak milijardi evra za rešavanje gorućih problema, pre svega za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda jer su samo tri u funkciji, kao i u otvaranje sanitarnih deponija kojih je sada oko desetak. Značajno je podignuta i ekološka svest građana jer su Šapčani javnim protestima odbili da se ovde podigne spalionica hemijskog otpada.

Povezani tekstovi