Foto: Freeimages / Ivan Prole

„NBS, zajedno sa Vladom Srbije, nastoji da svojim merama, aktivnostima i komunikacijom sa javnošću ukaže na prednosti dinarske štednje i podstakne njen rast, kao važan aspekt dinarizacije finansijskog sistema Srbije“, navodi se u saopštenju centralne banke.

Istaknuto je da je dinarska štednja povećana gotovo tri i po puta odnosno sa oko 18 milijardi dinara u avgustu 2012. na više od 61 milijardu dinara u decembru 2018, dok je devizna štednja u istom periodu povećana sa gotovo osam milijardi evra na oko 10 milijardi evra.

Analize NBS pokazuju da štediša koji je u decembru 2012. položio 100.000 dinara na dinarsku štednju i svake godine obnavljao ugovor, u decembru 2018. bi dobio gotovo 26.500 dinara više od štediše koji bi položio 100.000 dinara u evrima na deviznu štednju.

Ocenjeno je da je na veću isplativost dinarske u odnosu na deviznu štednju uticala je niska i stabilna inflacija i relativno stabilan kurs dinara prema evru, relativno više kamatne stope na štednju u domaćoj valuti nego na deviznu štednju, kao i povoljan poreski tretman dinarske štednje.

Povezani tekstovi