Planirani kapitalni izdaci iznose 343 miliona i 592 hiljade dinara. Te pare biće raspodeljene na 37 stavki, a najveći iznos je za put Kolovrat-Seljašnica, skoro 113 miliona dinara. Sledi finansiranje obaveza za rekonstrukciju javne led rasvete od 20 miliona dinara i rekonstrukcija zgrade Opštinske uprave 15 miliona dinara. Po 10 miliona dinara planirano je da se uloži u izgradnju garaže za vozila JKP „Lim“ i završetak vodovoda za naselje Ravne. Sve ostalo „kapitalno investiranje“ ne premašuje iznose od šest miliona dinara. Mnogo pažnje i na javnoj raspravi i sednici Skupštine opštine posvećeno je projektima koji nedostaju i bez kojih se ne može više konkurisati za bilo koja sredstva. To postaje ozbiljan problem prijepoljske opštine, pa je planirano da se za izradu projekata uloži ove godine 36, a sledeće dve po 40 miliona dinara. Ono što nedostaje za sada je informacija o kakvim je projektima reč, šta su prioriteti i kakva je vizija ulaganja u narednom periodu, uz procenu stalnog opadanja broja stanovnika zbog ponovnog talasa migracija koji nas je svrstao među opština gde je najizraženije iseljavanje. Broj zaposlenih u Opštinskoj upravi nas, pak, svrstava u opštine koje su se „racionalno ponašale“, ali stalno se ističe da nam nedostaju stručni kadrovi, pa je logično pitanje koga smo to sve zapošljavali i da li će „usvojenu“ a nakaradnu „praksu“ menjati političke nomenklature.

Za funkcionisanje Opštinske uprave, odnosno „za opšte usluge lokalne samouprave“ izdvaja se skoro 236 miliona dinara. U taj iznos „ulazi“ i tekuća budžetska rezerva koja je stigla do 48 miliona dinara. Od ostalih korisnika budžeta, u prvom planu je predškolsko zbrinjavanje dece za šta je planirano ulaganje od skoro 115 miliona dinara. Za komunalnu oblast planirana sredstva iznose nešto više od 93 miliona dinara. Osnovnom obrazovanju pripada oko 85 miliona dinara, a srednjem 48 miliona dinara. Za socijalnu i dečju zaštitu planirano je oko 65 miliona dinara. Od ustanova kulture najviše pare odlazi u Dom kulture, oko 37 miliona dinara. Biblioteci „Vuk Karadžić“ pripada oko 22 miliona, a Muzeju oko 15 miliona dinara. Istu sumu dobiće i Turistička organizacija kojoj se iz godine u godinu opredeljuje sve više sredstava, te su za nekoliko godina. utrostručena. Slično je i sa ulaganjem u informisanje. Godinama je taj iznos bio samo tri miliona dinara po čemu je prijepoljska opština bila na začelju u državi. Potom je stanje „popravljeno“ tako što su sredstva duplirana pre neku godinu, a za 2019. mediji mogu da projektima konkurišu za iznos od 10 miliona dinara. Za poljoprivredu budžetska sredstva kreću se oko 27 miliona, koliko i za razvoj sporta, a za zdravstvenu zaštitu 20 miliona dinara koliko i za lokalni ekonomski razvoj.

Sredstva za mesne zajednice

Ponovo će mesne zajednice moći da raspolažu sredstvima. To je ukupno 28 miliona dinara, ali je reč o iznosima koji po mesnoj zajednici ne premašuju milion i po dinara, osim u Brodarevu gde su duplirana, jer je to jedina mesna zajednica koja ima stalno zaposlenu osobu za čiju se platu sredstva izdvajaju iz budžeta.

Povezani tekstovi