NLB ponudila 450 miliona evra za kupovinu Komercijalne banke 1Foto: Stanislav Milojković

NLB je, nezvanično, i u prvom krugu privatizacije dala najbolju neobavezujuću ponudu za paket akcija Komercijalne banke od 83,23 odsto. Ministarstvo finansija potvrdilo je da sada slede pregovori sa najboljim ponudjačem za kupovinu Komercijalne banke.