Podrška od 810.000 evra 1

Program realizuje Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u saradnji sa Ministarstvom za evropske integracije i resornim ministarstvima i institucijama Vlade Republike Srbije.

Evropska unija je za ovaj trogodišnji program, koji je počeo u januaru 2018. godine, opredelila ukupno 25 miliona evra.. Prvi ugovor o realizaciji projekta „Izgradnja otvorenih sportskih terena u Velikom parku“, u okviru podrške razvoju lokalne infrastrukture biće potpisan do 19. oktobra. Vrednost projekta je 174 935 evra, pri čemu EU PRO učestvuje sa 147. 226, a grad sa 27. 709 evra.

U okviru podrške unapređenju poslovne infrastrukture, Kragujevcu je, prema informaciji na portalu grada, odobren projekat „Revitalizacija i proširenje lokacije u staroj industrijskoj zoni“. Reč je o izgradnji komunalne infrastrukture i saobraćajnica koje treba da povežu stare i nove lokacije u zoni „22. decembar“ i „Rakalj“, što će, smatraju u gradskoj upravi, biti od velikog značaja za postojeće i potencijalne investitore. Vrednost projekta je 756.660 evra, od čega EU PRO obezbeđuje 633.234, a lokalna samouprava sa 126.426 evra.

Treći projekat odnosi se na izradu tehničke dokumentacije za sanaciju mosta preko reke Lepenice kod lokacije „Šest topola“, gde se nalazi i istoimeni glavni fabrički ulaz u kompaniju Fijat Krajsler automobili Srbija. U realizaciju ovog projekta, kojim se stvaraju uslovi za rekonstrukciju tog mosta i bezbedan saobraćaj preko njega, EU PRO učestvuje sa 30.000, a grad Kragujevac sa nešto više od 8.000 evra.