Branko Ružić Foto: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (arhiva)

One su uslovljene potrebom da se u predstojećem periodu sprovedu dodatne finansijske analize prelaska na novi sistem plata, kao i da se ostavi primeren period za prilagođavanje poslodavaca i zaposlenih do 1. januara 2020. godine, rekao je Ružić, obrazlažući pred poslanicima set zakona iz svog resora. Prema njegovim rečima, ti zakoni su deo temelja reforme sistema plata.

Ružić je istakao da je predloženo da zabrana zapošljavanja u javnom sektoru bude produžena do kraja naredne godine, kako bi se u narednom srednjoročnom periodu ostvarili ciljevi na održanje fiskalne stabilnosti, što vodi daljem smanjenju učešća javnog duga. Smanjenje zarada, zabrana zapošljavanja i racionalizacija broja zaposlenih u javnom sektoru su mere koje su do sada najviše doprinele smanjenju rashoda i uspehu fiskalne konsolidacije, istakao je Ružić. On je naveo da će se naredne godine razmatrati efikasniji sistemi koji će omogućiti korisnicima javnih sredstava popunjavanje radnih mesta.

Ružić je rekao da se predloženim izmenama Zakona o državnim službenicima definiše pojam kompetencija u procesu upravljanja ljudskim resursima, a to podrazumeva skup znanja, veština, osobina, stavova i sposobnosti koje bi državni službenik trebalo da poseduje. On je rekao da su predložene i odredbe koje predviđaju da će se izbor među kandidatima u konkursnom postupku od sada zasnivati na proveri tih kompetencija, a takav sistem se uvodi i u funkciju vrednovanja rada državnih službenika.

Obrazlažući izmene Zakona o inspekcijskom nadzoru, Ružić je rekao da je predviđeno da se rad inspekcija zasniva na proceni rizika, planiranju i upravljanju rizicima, a prvi put uređeno je i pitanje kontrole neregistrovanih subjekata. On je ukazao da Srbija ima manjak inspektora u odnosu na evropski prosek i najavio da će njihov broj biti povećan.