Suficit budžeta Srbije u oktobru bio veći od 61 milijarde dinara 1Foto: Freeimages/ Ivan Prole

Naplaćeni su prihodi u iznosu od 973,5 milijardi, dok su rashodi iznosili 912,3 milijardi dinara.

U oktobru je ostvaren suficit budžeta u iznosu od 11,8 milijardi dinara.

Naplata prihoda u oktobru iznosila je 99,7 miljardi, od čega su poreski prihodi 87,7 milijardi dinara. Najveći deo poreskih prihoda je uplata PDV od 45,9 milijardi i akciza u iznosu od 24,6 milijardi dinara.

Naplata neporeskih prihoda iznosila je 11,3 milijarde, od čega se 1,6 milijardi dinara odnosi na uplatu dividendi od Aerodroma „Nikola Tesla“. Priliv donacija iznosio je 700 miliona dinara.

Rashodi budžeta u oktobru su bili 87,9 milijardi dinara. Troškovi za zaposlene iznosili su 21 milijardu dinara, a transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja (fond PIO, RFZO, NSZ, fond SOVO) 14,3 milijarde dinara.

Na nivou opšte države u periodu od januara do oktobra ostvaren je fiskalni suficit u iznosu od 63,7 milijardi dinara i primarni fiskalni suficit u iznosu od 162,8 milijardi dinara.

Prema godišnjem planu izvršenja budžeta opšte države, za taj period planiran je fiskalni deficit u iznosu od 10 milijardi dinara, tako da je ostvareni rezultat bolji za 73,7 milijardi dinara.