Foto: Fonet/ Slobodan Miljevic

Međutim, sudeći prema ugovoru u koji je Danas imao uvid, ali za koji još ne znamo da li je potpisan, predviđena je tri puta manja investicija – od 100 miliona evra.

Toliko je prema okvirnom ugovoru između Vlade Srbije i Tenis investa, do kog smo došli, predviđeno da Tenis uloži u pet farmi, na pet lokacija u Banatu, gde bi u narednih pet godina bilo uzgajano 350.000 svinja.

Potpisivanje ugovora sa nemačkim proizvođačem mesa Tenisom najavljivano je za jun 2016, međutim, da li je on potpisan pitanje je koje je za javnost do danas ostalo bez odgovora. Prema našim saznanjima, Vlada je u maju ove godine ovlastila ministra privrede Gorana Kneževića da taj ugovor potpiše, međutim u telefonskom razgovoru Knežević nam je rekao da on to nije uradio.

– Nisam potpisao ugovor – rekao je – ne znam uopšte šta me pitate.

Na ponovljeno pitanje da li je on trebalo da potpiše ugovor sa Tenisom u ime Vlade i da li je to učinio, Knežević je rekao „zašto bismo potpisivali ugovor. Mislite li da smo potpisali ugovor sa svakim od 5.000 investitora koji su došli u Srbiju?“.

– Uostalom pitali ste me da li sam potpisao, nisam – završio je Knežević.

Ugovor sa Tenisom, međutim, najavio je, još prilikom posete Klemensa Tenisa, Aleksandar Vučić, i to za jun 2016. Premijer je u nekoliko navrata govorio o velikoj investiciji Tenisa, na konferenciji u februaru prošle godine rekao je kako bi Tenis „u početku proizvodio 700.000 do 800.000 svinja, a narednih godina došli bi do cifre od četiri miliona“.

Međutim, prema okvirnom ugovoru napravljenom maja ove godine, u kom se, na 23 strane na engleskom i srpskom, investitor Tenis i Republika Srbija obavezuju na saradnju, odobrava se investicija koja „podrazumeva projektovanje, izgradnju i upravljanje sa pet svinjskih farmi gde će svaka imati 70.000 svinja sa najmanje 2.500 krmača po farmi godišnje (ukupno 350.000 svinja na svih pet farmi)“. Između ostalog, navodi se da će svaka farma imati površinu između 15 i 25 hektara.

U ugovoru se ističe kako obe ugovorne strane smatraju da „će ova investicija doprineti konkurentnosti Srbije u polju proizvodnje i izvoza svinjskog mesa, kao i povećanju realizacije potencijala poljoprivrede“.

Prema ovom ugovoru, Srbija Tenisu odobrava iznajmljivanje državnog obradivog zemljišta, „grupisanog u pet odvojenih lokacija za uzgoj ječma, pšenice, kukuruza, soje i drugih žitarica, a sve u skladu sa važećim propisima i ugovorima o zakupu“. Ugovor o zakupu, sa čim je javnost upoznata, odnosi se na period od 30 godina, mada se to konkretno u ugovoru nigde ne pominje.

U ugovoru se dalje navodi da investitor očekuje državni podsticaj u iznosu od 20 odsto ukupnih kapitalnih izdataka po jednom modelu (jedna farma i jedna lokacija), u svakom slučaju ne više od četiri miliona evra po jednoj farmi.

Ugovorom je regulisano i da investitor osim pomenutih podsticaja nema prava da traži druge vrste subvencija, isključujući poreske olakšice, ali i da on finansira ceo projekat. S druge strane, država Srbija se obavezuje da će obezbediti građevinsko zemljište bez naknade.

Ono sa čime je poslednjih dana javnost upoznata jeste broj lokacija koje je Tenis za početak tražio u zakup, mada se do pre dve nedelje ni o tome ništa nije znalo. U ovom ugovoru navodi se tih konkretnih pet lokacija, ali i datum početka zakupa za svaku od njih. Tako je, prema ovom ugovoru, početak zakupa za zemljište u Zrenjaninu (koje je jula odobreno) planiran za novembar 2017, početak zakupa za Kikindu (takođe odobren) za novembar 2018, zakup zemljišta u Sečnju predviđen je za novembar 2019, Vršac u novembru 2020. i na kraju Plandište, gde je plan da se u zakup uđe novembra 2021.

Očigledno je da su rokovi pomereni, jer iako je Komisija koja odobrava zakupe već odobrila zakupe u Zrenjaninu i Kikindi (u Sečnju je u toku odobravanje), Tenis u Zrenjanin ne dolazi ovog novembra već je investiranje odloženo za dve godine.

– Firma Tenis invest je pomerila rokove za započinjanje radova pa će zemljište do tada biti davano u zakup. Oni ulaze u posed od 2019. i najavili su investiranje od 21 miliona evra, rečeno je pre desetak dana na sednici Gradskog veća u Zrenjaninu.

U ugovoru se govori o dve faze projekta, u prvoj, prema ovom ugovoru, planirana je izgradnja tri farme, a u drugoj preostale dve. Međutim, ugovor omogućava Tenisu da jednostrano odustane od faze dva najkasnije do 30. septembra 2019, uz pismeno obaveštenje druge strane. Ukoliko to ne učini, mora da nastavi sa fazom dva.

Ovim dokumentom predviđena je i mogućnost raskida ugovora sa Tenisom i to u slučaju da se nekoliko uslova ne ispuni u narednih mesec dana, tačnije do 31. decembra 2017. Da se to ne bi desilo, do kraja ove godine, Tenis i Ministarstvo privrede moraju da potpišu ugovor o državnoj pomoći za prvu fazu, predugovor o zakupu za lokacije broj 1, 2 i 3 sa utvrđenom zakupninom, investitor treba da zaključi ugovor o prenosu svojine za zemljište koje je potrebno za izgradnju farme u Zrenjaninu kao i da se postigne pisani sporazum o zemljištu koje je potrebno za farme u Kikindi i Sečnju.

Realizacija prve faze, prema ovom ugovoru, podrazumeva da investitor započne poljoprivredne radove na prve tri lokacije, aplicira za građevinske dozvole i dobije upotrebne, investira u njih i zaključi ugovor o prenosu za zemljište koje je potrebno za izgradnju druge i treće farme.

U isto vreme, druga ugovorna strana, Republika Srbija se obavezuje da će poštovati Ugovor o državnoj pomoći, da će olakšati investitoru dobijanje građevinskih i upotrebnih dozvola, ali i da će da „uloži napore da obavezna vakcinacija protiv svinjske kuge bude ukinuta do 31. decembra 2022, pri čemu ovaj period može biti produžen, u zavisnosti od zdravstvenih i higijenskih okolnosti, tržišnih uslova i drugih faktora“.

U tekstu ugovora se dalje navodi i da „propust RS da ukine obavezu vakcinisanja svinja protiv kuge ne predstavlja povredu ovog ugovora“.

U delu ugovora koji se odnosi na promenu kontrole se navodi da je tokom izvršenja projekta investitor dužan da obavesti pismenim putem državu Srbiju u slučaju promene kontrole najmanje mesec dana pre nego što se promena desi. „Investitor neće imati pravo da izvrši niti dozvoli bilo koju radnju ili propust bez prethodne pisane saglasnosti RS ako bi takva radnja ili propust za posledicu imali, posredno ili neposredno, situaciju da različita lica kontrolišu, na bilo koji način, različite segmente jednog modula, ili različite module“, navodi se u ugovoru koji je sačinjen u četiri primerka, na dva jezika i gde će u slučaju da bude neslaganja preovladati srpska verzija.

Tenis će moći da se prijavi za sva poreska oslobođenja i druge poreske olakšice, ukoliko se ispune svi uslovi i ispoštuju sve procedure predviđene propisima, ali je ovim ugovorom obavezan da se u periodu od 10 godina od zaključenja ugovora ne prijavljuje i ne koristi bilo koje druge podsticaje.

O tome da li je potpisan ugovor sa Tenisom i detaljima ovog ugovora pokušali smo da dobijemo odgovore od ministarstava privrede i poljoprivrede, ali i Vlade Srbije, međutim odgovori još nisu stigli.

Buduća ulaganja – još pet farmi

U delu ugovora koji se odnosi na buduća ulaganja, ističe se da će obe ugovorne strane nastaviti da razgovaraju i „ovim putem se obavezuju da pregovaraju u dobroj veri i pod uslovom da postignu dogovor potpišu obavezujući ugovor kojim će se regulisati uslovi pod kojima bi investitor izvršio ulaganje u još pet modula (koji se sastoje od poljoprivrednog zemljišta i farmi sa karakteristikama koje odgovaraju modulima) i u klanicu (novu ili kupovinu postojeće) sa klaničnim kapacitetima do 700.000 svinja i obimom prodaje do 750.000 tona mesa i mesnih proizvoda“.

Tenis je podneo zahtev za zemljište:

Zrenjanin, početak zakupa novembar 2017.

Kikinda, početak zakupa novembar 2018.

Sečanj, početak zakupa novembar 2019.

Vršac, početak zakupa novembar 2020.

Plandište, početak zakupa novembar 2021.