Vesić podseća da Zakon obavezuje lokalne samoprave, pa i grad Beograd, da svake godine donosi Odluku o stopi poreza i da je usklađuje sa prosečnom cenom stana za svaku zonu. Hvala Bogu, vrednost stanova u Beogradu raste, rekao je Vesić, što je posledica ubrzanog razvoja grada.

Prema njegovim rečima, grad Beograd je štiteći standard građana, povećanje poreza ograničio na dva odsto, s tim što postoje delovi grada u kojima je prosečna cena manja, pa će u skladu s tim u tim zonama biti smanjen porez na imovinu.

Vesić smatra da bivša vlast nema moralno pravo da priča u ime građana Beograda, koji je zadužila za 1.2 milijarde evra ili svakog stanovnika za više od 700 evra. U poslednje tri i po godine vratili smo 500 miliona evra tog njihovog duga, rekao je Vesić.