“Obratite pažnju na signalizaciju gore, koje nema, a takođe nema ni znakova na određenoj udaljenosti. Niko deci neće da stane da pređu autoput. Zamislite koliko je ovo opasno!

NEMA NI OSVETLJENJA VIDITE STUB” navodi se u saopštenju koje je poslato našoj redakciji.