Vreme je za turpiju 1Foto: Zoran Raš

Jeste da su neki poumirali ali ima ih još veoma živahnih, dakle, ne samo u originalu već i u reprodukciji!

Posle protesta i „hrabre“ pobune tridesetak visokoobrazovanih individua pred Akademijom, protiv ličnog mišljenja Kostića, zatresla se gora i dunula u leđa svakom od njih, da ga, gde god i kad god mogu, a mogu stalno jer je to državni projekat, opletu i opliću po nacionalnim medijima!

Dokle to ide kada i oprezna DSS, večito upitana i zabrinuta nad pravnom i nebeskom aspektom srpskog naroda, napad na predsednika SANU zasniva na netačnom podatku koji apostrofira pitanjem: Kako je moguće da Odeljenje istorijskih nauka Akademije nema odbore i projekte“ koji se bave pitanjem Kosova i Metohije, pa ni sama SANU nema utvrđen stav o potrebnom odnosu svake srpske vlasti o problemu Kosova i Metohije“?.

Mogli su, a nažalost nisu, prethodno sve da provere na zvaničnom sajtu SANU.

U tom kontekstu, dakle, ne sviđa mu se Kostićevo lično mišljenje o Kosovu, oglasio se i reditelj Emir Kusturica, odbijajući nešto što se nije desilo!

Prijatelj mu, Matija Bećković, očito je zaboravio da ga o tome obavesti, odnosno da ga je kao kandidata za akademika pominjao on lično, a ne Vladimir Kostić, što je bila okosnica, pored glavne „koske „o ličnom mišljenju, rediteljevog otvorenog pisma!

„Umetnički neupitnog Emira Kusturicu“, koji se, doduše, femka, kao ostao bi kandidat da ga je predložilo novostvoreno Odeljenje za umetnost SANU, „gde su kandidati scenski umetnici“, svetski priznat neurolog Vladimir Kostić podseća na dementni stav, da je na istom odeljenju, od istog akademika Bećkovića predložen za kandidata u ciklusu 2018. godine.

Nije, znači, prošao!

Da je priupitao prijatelja možda ne bi na isti način intonirao otvoreno pismo!

Radi kompletne informacije valja podsetiti da se izbor novih članova obavlja svake treće godine prema Zakonu o SANU…

Da predloge za izbor novih članova mogu davati ogranci, odeljenja i odbori, najmanje tri člana SANU, senati univerziteta, nastavnonaučna, odnosno nastavnoumetnička veća fakulteta i akademija. Na izbornoj skupštini razmatraju se oni kandidati koji su dobili dvotrećinsku podršku odeljenja…

Ukoliko neki predlog ima samo natpolovičnu podršku odeljenja, glasa se na samoj skupštini koja bi trebalo da se održi u novembru mesecu.

Proces kandidovanja počinje u aprilu i maju, prema tome ništa nije propušteno, ništa nije zapečaćeno, jedino ako se Kusturica boji da ni među svojima neće dobiti dvotrećinski prolaz, pa ličnu strepnju prekriva napadom na predsednika SANU.

Da je obnovio gradivo iz antologijske i autobiografske poeme akademika Bećkovića „Ćeraćemo se još“, u kojoj postoje i stihovi možda se ne bi ni obraćao javnosti:

Naše je da se ćeramo

A ne da mislimo…

Pa ajde da se ćeramo

Nego ćemo se ćerati pametnije

Ledene glave

Po planu ćeranja

Koji smisle najumniji ćerolozi

S katedri za ćerologiju

Onaj ko danas hoće da se ćera

A ne prati domet i razvoj ćeranja

Nema šta da traži

Na ćeralištima i ćerijadama…

Kada se jednom ponovo uspostavi dijalog, uvaži mnoštvo različitosti tzv. pluralizam, ostavi monolog za pozorišne predstave, kada se obezbede demokratski a ne ćerloški uslovi izbora, neće biti potrebe za ćeranjem, jer su pristojan razgovor, argumenti, konsenzus nasušna potreba svakog normalnog društva u kome se, da citiram Njegovu svetost patrijarha Porfirija, ne šilje već tupe oštrice! Vreme je za turpiju!