Premijer je izgledao zaista zabrinut.

– Možda da obavestite narod da će reforme malo kasniti… – dao sam svoj predlog.

– Ma ne vredi! – bio je rezigniran Premijer. – Već sam više puta odlagao i odlagao… Ne znam šta više da kažem i uradim… Svi čekaju moje reforme…

Bilo je vreme za odlučne korake.

– Gospodine predsedniče – podigao sam glas da naglasim važnost moje ideje – mislim da je vreme da izvršite reformu… reforme!

Premijer me je gledao sa nerazumevanjem.

Uzeo sam sa police rečnik.

– Prvo da pođemo od definicije – otvorio sam rečnik – dakle da vidimo… evo je. REFORMA. Znači: preobražaj, promena nabolje, izmena, popravka.

– To ti kažem… – vajkao se Premijer… – treba izvršiti sve te silne promene, izmene, popravke…

– Samo polako – nastavio sam da listam rečnik – da vidimo… na primer… evo ova reč je odlična. STABILIZACIJA. Znači: ustaljenje, učvršćenje, težnja za održavanjem onoga što već postoji. To je ono što nam treba!

Premijer me je zbunjeno gledao.

– Gospodine predsedniče, našao sam rešenje! Predlažem da vaša prva reforma bude – reforma rečnika. Pa će značenje reči REFORMA biti zamenjeno značenjem reči STABILIZACIJA. Tako da će ubuduće reč REFORMA značiti : ustaljenje, učvršćenje, težnja za održavanjem onoga što već postoji.

Nije se imalo više šta čekati.

Premijer je požurio da zakaže vanrednu sednicu Skupštine sa samo jednom tačkom dnevnog reda: Reforma rečnika.

Pa da krene u reforme…