Ukratko, reč je o RTV servisu koji je namenjen autohtonom stanovništvu i doseljenicima u Australiju i trenutno emituje program na 68 jezika. Duga istorija SBS jeste zanimljiva, može se pogledati na njihovom glavnom veb-sajtu www.sbs.com.au.

Možda se pitate zbog čega na ovu kuću treba obratiti pažnju. Special Broadcasting Services je javni servis koji ima dva televizijska i nekoliko radijskih kanala. Pored javnog servisa ABC, koji je namenjen pre svega većinskoj populaciji, SBS je namenjen onima koji su u ovu zemlju došli i zamišljen je tako da im pomogne da se snađu u novoj sredini i drugoj kulturi. Naravno, priču o većinskoj i manjinskoj zajednici treba shvatiti vrlo uslovno i rastegljivo, SBS vole da slušaju i gledaju svi. Na njegovim TV programima može se videti vrhunska umetnička produkcija iz svih delova sveta, a njihova informativna redakcija na engleskom – ako mene pitate – najbolja je na svetu. Vesti su proverene, analitične i dobro plasirane, sakupljene iz velikog broja izvora, što je uvek naznačeno, jedini tehnički problem kada ih pratite iz Evrope jeste vremenska razlika, trenutno su osam sati ispred nas. Imaju jednu od najboljih aplikacija za slušanje radija koja se nalazi na Google play i Apple store, besplatna je, intuitivna i prilagođena korisniku, laka je za upotrebu. Neki SBS radio-programi kao što je Chill puštaju odličnu muziku.

Upravo ovih dana SBS je objavio svoju reviziju programa koja odražava trenutnu društvenu stvarnost na osnovu popisa iz 2016. godine. Neki jezici su ukinuti, dodato je sedam novih, a emitovanje na nekima je smanjeno ili povećano. Programi na stranim jezicima su mešavina australijskih i tema iz područja u kojima se taj jezik govori. Od južnoslovenskih jezika emituju se programi na srpskom, hrvatskom, bosanskom, makedonskom i slovenačkom jeziku. Satnica programa na srpskom ostala je nepromenjena i dalje ima po sat četiri puta nedeljno, hrvatski je smanjen sa pet na četiri, a bosanski sa dva na jedan sat. Srpski program veoma dobro i objektivno izveštava o australijskim temama, a što se ovdašnjih tema tiče trude se da obuhvate sve što se u Srbiji događa, mada treba uzeti u obzir i činjenicu da je dijaspora sa svih meridijana uvek specifična publika. Prema poslednjem popisu srpski u ovoj zemlji kod kuće govori 53.801 čovek, a 2011. ih je bilo 55.113. Inače, glavni krivac za ogromnu popularnost Evrosonga u Australiji je upravo SBS koji šalje predstavnika na festival. Kad država hoće ozbiljan javni servis, onda i može da ga ima, koja – to i nije toliko važno.