Foto: www.wikipedia.org

Tužilaštvo iz Bolonje je 2015. godine prvi put tražilo zaplenu slika, Viši sud je tada odbacio zahtev kao neosnovan.

Sud je u preliminarnom razmatranju postavio pravno pitanje: da li je Herman Gering i druge nacističke vođe bili zakoniti vlasnici navedenih umetničkih dela koja su predmet međunarodne zamolnice.

Bivša Kraljevina Italija bila je saveznik Trećeg rajha do septembra 1943. godine, tako da se ne može smatrati da je sticanje prava svojine na njihovoj strani bilo nasilno, niti pod otvorenom slilom, niti pod kompulzivnom silom ili zloupotrebom poverenja od nemačkih državljana prema italijanskim državljanima, kao prethodnim vlasnicima umetničkih predmeta, navodi se u obrazloženju Višeg suda.

Novi zahtev tužilaštva iz Bolonje ne uzima u obzir ovakvo mišljenje i nastavlja da traži slike iz Narodnog muzeja, ne nudeći suštinski nove argumente.