Jovan Babić dobitnik nagrade "Nikola Milošević" 1Foto: Medija centar

U obrazloženju žirija, koji je radio u sastavu: prof. dr Iva Draškić Vićanović (predsednica), prof. dr Milo Lompar i prof. dr Dragan Prole, navodi se da je „reč o koherentnoj studiji o pojmu odbrane koji se osvetljava sa etičkog aspekta, aspekta moralne epistemologije, studiji koja, pritom, zadire vrlo kompetentno i u oblast političke filozofije i filozofije prava.“

Jovan Babić je profesor etike na Filozofskom fakultetu u Beogradu i gostujući profesor filozofije na Portland State University, SAD. Autor je knjiga „Kant i Šeler“ (1986), „Moral i naše vreme“ (1998), i „Uvod u poslovnu etiku“ (2000), kao i brojnih članaka i studija u domaćim i stranim časopisima. Urednik je edicije „Primenjena etika“ koju izdaje Službeni glasnik. Nagrada će mu biti uručena 12. februara, na svečanosti na kojoj će Radio Beograd 2 obeležiti 61 godinu postojanja.