Izložbu je otvorio dr Zoran Parčetić, predsednik Skupštine grada Sombora. Zoran Stošić Vranjski rođen je 1936. u Vranju. Slikarske studije završio na Višoj pedagoškoj školi u Beogradu 1961. Član je ULUS-a, ULUV-a, i LADE. Izložbu čini postavka od 140 minijatura i malih slika.

O njegovom radu u predgovoru kataloga, likovni kritičar Sava Stepanov napisao je:

„Umetnik ne samo da iznalazi sintetički spoj svih svojih dosadašnjih slikarskih postupaka i sveg svog pikturalnog iskustva već uspeva da u sadržaj slike, čija je izrazita savremenost neporeciva, „utka“ određene autobiografske motivske podatke koji proširuju metaforičke mogućnosti pikturalnog dejstva. Tako umetnik ostvaruje široku komunikaciju između ličnog i univerzalnog, između maste i jave, između prošlog i budućeg, između sebe (stvaraoca) i nas (posmatrača).“ Posetioci izložbu mogu videti do srede 28.09. 2016.