Foto: Veselin Milunović

Autorka izložbe, muzejska savetnica Jelena Perać, izabrala je da prikaže Jovanovićev opus na izradi nacrta za dekorativne predmete namenjene sakralnoj i profanoj upotrebi, kao jedinstvena i prva dizajnerska rešenja u našoj sredini. Pored fotografije i litografije, Jovanovićevi nacrti za dekorativne predmete, takođe imaju pionirski karakter.

Nacrti su datovani u širokom vremenskom periodu Jovanovićevog života i rada u Beču (1846 – 1858), i obuhvataju rešenja za stoni pribor, različite elemente uređenja i dekoracije enterijera, kao i za bogoslužbene i odevne predmete. Svi nacrti izvedeni su u duhu aktuelnih stilskih koncepcija u austrijskom i srednjoevropskom umetničkom zanatstvu sredine XIX veka. Prema načinu obrade, primenjenim stilskim elementima i materijalu u kome je trebalo da budu izrađeni, predmeti na Jovanovićevim nacrtima pripadaju istom tipu luksuznih objekata inostrane provenijencije koji su putem porudžbina i uvoza stizali u Srbiju tokom XIX veka. U tom kontekstu, na izložbi će biti prikazani i srebrni artefakti evropske provenijencije, iz kolekcije Muzeja primenjene umetnosti u Beogradu, najavljeno je iz ove institucije. Kao komparativni materijal, oni ilustruju stilske i formalne paralele između predmeta koji su iz evropskih centara, a pretežno iz Austrijskog carstva, stizali u Kneževinu Srbiju i u rubne oblasti carstva, i onih koje je dizajnirao Anastas Jovanović. NJegovi nacrti se vezuju i za delovanje njegove umetničke radionice u ovom gradu.

Poznavanje savremenih umetničkih i stilskih tendencija Jovanović je putem svoje umetničke delatnosti i kao konsultant ili neposredni nabavljač sličnih premeta u Beču prenosio i u srpsku sredinu, utičući na formiranje ukusa i oblikovanje građanske kulture. Jovanovićevi nacrti za dekorativne upotrebne predmete predstavljaju tako još jedan vid njegovog uticajnog delovanja, u okvirima vizuelne kulture i umetnosti, na oblikovanje srpske kulture XIX veka u celini. Izložba će biti otvorena do 31. januara 2018. godine.