Foto: KCG / Sakari Viika

U jesen 2014. Sakari Viika je fotografisao Beograd. Bio je gost AIR programa KC grada. Inspiraciju za svoj rad u Beogradu pronašao je u sceni iz filma Neše Paripovića iz sedamdesetih godina. Film je rađen na 8mm traci. U sceni filma umetnik hoda po pravoj liniji kroz Beograd i savlađuje sve prepreke na putu sa čudesnom lakoćom. Inspirisan Paripovićevim filmom počeo je da beleži svoja kretanja kroz grad.

Pored susreta sa umetnikom, publika će imati priliku da nabavi knjigu i pogleda izložbu fotografija nastalih tokom umetnikovog boravka u Beogradu. Na promociji knjige „Hotel Yugoslavia“ publici će se obratiti Pertti Ikonen, ambasador Finske.

Kulturni centar Grad od 2014. godine razvija artist in residence program pod nazivom „Inspiracija Beograda“. U saradnji sa stranim kulturnim centrima, institutima i ambasadama u Beogradu, kao i uz podršku Ministrstva za kulturu Republike Srbije, do sada su u okviru
programa gostovali mnogi umetnici iz Nemačke, Austrije, Španije, Finske, Švedske, Švajcarske, Francuske, Japana, SAD, Australije, Bosne i Hercegovine.

Cilj programa je da upozna umetnike, kustose, teoretičare sa domaćom scenom i omogući realizaciju budućih projekata koji uključuju saradnju sa domaćim umetnicima. U fokusu programa je predstavljanje potencijala domaće scene široj svetskoj publici.