Ovo je način da generaciji zainteresovanoj za nove medije ponudimo kvalitetne preporuke o tome šta da čitaju, rekla je knjževnica Ljubica Arsić.

„Želimo da pridobijemo mladog čitaoca, ali i svakog drugog ko želi da dobije informacije o knjizi. Ovo je značajan korak za one koji žele da dobiju dobru preporuku, ali i za one koji će u budućnosti pokrenuti sličnu akciju i tako pomoći rušenju predrasude da mladi danas ne vole da čitaju“, dodala je Arsić na predstavljanju portala za čitanje knjiga objavljenih na srpskom jeziku „Šta da čitam“.

Rukovodilac projekta Marjan Marinković naglasio je da osim u nekoliko biblioteka, ne postoje internet sajtovi i portali na kojima se preporučuju knjige za čitanje. On je dodao da je ovo jedinstven projekat koji se pripremao na osnovu temeljnih intervjua sa profesorima, različitim starosnim grupama i analizom postojećih sajtova. U izradi je učestvovala i slovenačka biblioteka, čiji je portal istog tipa dobio nacionalni značaj.

„Važno je da se neguje kultura čitanja, kao i da se pošalje poruka da hiperkultura nema prednost. Preporuke na portalu su šarenolike, od romana, knjiga iz oblasti filozofije i poezije, do dodatka za najmlađe čitaoce, za koje smo pripremili posebnu rubriku“, rekla je glavna urednica Isidora Injac na predstavljanju portala za čitanje knjiga.

Direktorka Biblioteke grada Beograda Jamina Ninkov objasnila je da u radu portala, koji je kreirala biblioteka u Beogradu, učestvuje preko 30 javnih biblioteka u Srbiji i oko 60 bibliotekara, ali i brojni književni kritičari koji su doprineli da portal bude na raspolaganju čitaocima.

Kako je naglasila, preporuke pišu i tri renomirane ličnosti iz oblasti književnosti: Jasmina Vrbavac , Mihajlo Pantić i Ljubica Arsić. Izradu portala pomoglo je Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije.