Ivanka Popović: Rektorka od reči 1Foto: Medija centar

A Ivanka Popović je samo rekla istinu – da su u zgradu Rektorata prilikom proslave Dana Univerziteta ušli politički aktivisti vladajuće stranke, čime su prekršili njegovu autonomiju. Sve ostalo, za one koji prate rektorkine nastupe u javnosti, nije novina. Ponovila je da se procedure moraju poštovati, da Univerzitet treba ostaviti da sam rešava svoje probleme, da je odugovlačenje donošenja odluke o osporenom doktoratu ministra finansija Siniše Malog narušilo ugled Univerziteta u Beogradu.

I upravo to odugovlačenje je rektorkin najveći „greh“ u očima akademske zajednice, koja joj spočitava preteranu obazrivost i oklevanje da slučaj spornog doktorata konačno dobije epilog i da stvari koje su očigledne nazove pravim imenom.

U svojim poslednjim nastupima koji su doveli do deblokade Rektorata, Ivanka Popović nije obećala da Siniši Malom neće dodeliti doktorsku diplomu.

Ona je uložila autoritet da se postupak ubrza i da Odbor za profesionalnu etiku najkasnije do 4. novembra „presudi“ da li je Mali zaslužio da bude promovisan u doktora nauka Univerziteta u Beogradu ili je prepisivanjem iz tuđih radova narušio načelo akademske čestitosti. I toga treba da budu svesni i studenti koji najavljuju mogućnost ponovne blokade, deo javnosti koji je do juče napadao rektorku, a sada joj čestita na hrabrosti, ali i vlast kojoj je rektorka baš sad „trn u oku“.

Svojim dosadašnjim potezima Popović je pokazala upornost i održala reč da će slučaj osporenog doktorata biti isteran na čistac. Upravo to je na stranicama Danasa navela kao jedno od „predizbornih“ obećanja kada se kandidovala za mesto prvog čoveka našeg najstarijeg univerziteta.

O Ivanki Popović njene kolege imaju samo reči hvale. Uživa veliko poverenje na matičnom fakultetu, njena biografija je bez ijedne mrlje, a čak i oni koji sa njom nisu u bliskim prijateljskim odnosima smatraju da je prava osoba na čelu Univerziteta u Beogradu. Iako je u poslednjim dešavanjima akademska zajednica bila prilično tiha, upućeni kažu da rektorka ima podršku ogromnog broja zaposlenih koji su spremni da stanu iza nje lično, ali i institucije koju predstavlja, braneći ugled i čast univerziteta.

Ivanka Popović je rođena 1959. godine u Rio de Žaneiru. Potiče iz ugledne novosadske porodice. Deda joj je bio senator Daka Popović, prvi ban Dunavske banovine, a otac ambasador Gavra Popović, jugoslovenski diplomata.

Završila je Tehnološko-metalurški fakultet, gde je magistrirala i doktorirala i prošla sve stepenice do zvanja redovne profesorke. Ima bogato iskustvo u rukovođenju, najpre kao prodekanka na matičnom fakultetu, a potom i kao dekanica od 2006. do 2012. godine. Bavi se istraživanjima o degradaciji i stabilizaciji polimera, kinetici polimerizacije, reciklaži polimera i održivim razvojem.

Bila je mentorka preko 50 diplomskih, završnih i master radova, osam magistarskih i šest doktorskih disertacija. Autorka ili koautorka je više od 85 naučnih radova, objavljenih u međunarodnim ili nacionalnim časopisima. Dobitnica medalje Srpskog hemijskog društva za uspeh i pregalaštvo u nauci.

Govori engleski i nemački, služi se francuskim, a završila je i početni kurs italijanskog jezika.