Foto: Miroslav Dragojević

Iako se o stvaralaštvu i javnom angažmanu Vide Ognjenović već sve zna, ne možemo a da se ne prisetimo njenih otvorenih, direktnih i tačnih ocena koje je kao intelektualac od integriteta iznosila govoreći o stanju u društvu u kome živimo. Svojim javnim delovanjem zalaže se za vrhunske kriterijume u kulturi, ali i ukazuje na društvenu odgovornost ljudi u kulturi i potrebu da se kroz kritičko razmišljanje i delovanje upravo društvu u tranziciji kakvo je srpsko pomogne.

To posebno čini od 2012. kao predsednica Srpskog PEN-a, a od septembra 2012. počasna potpredsednica Međunarodnog PEN kongresa. Osnivač je i umetnički rukovodilac Tvrđava teatra.

U jednom od svojih javnih istupa Vida Ognjenović je rekla i ovo: „Mislim da je država, odnosno vlast, narcisoidna. Oni vode računa samo o sebi, sebi sličnima i o sopstvenom uticaju. Ostavljaju nas da se međusobno prepiremo o stvarima na koje nemamo uticaja, da jedni druge optužujemo za prodržavne i druge aktivnosti, da se vlasti dodvoravamo ili nedodvoravamo. U međuvremenu smo zaboravili da ima mnogo važnijih stvari od toga ko se između nas ne voli…Ne moramo se ni oko čega slagati. Uostalom, više mišljenja, bolji zaključak. Mi smo zaboravili da reagujemo zajedno na stvari koje se odnose na sve nas.“

Kao predsednica Srpskog PEN-a radi na povezivanju književnika iz Srbije i regiona sa svetom. Svojim celokupnim delovanjem zalaže se za slobodu mišljenja, govora i izražavanja. Ostalo je upamćeno da je 9. marta sada već davne 1991. vođama opozicije otvorila vrata Narodnog pozorišta čija je upravnica bila kako bi narod mogao da ih čuje. U autorskom tekstu za naš list zapisala je „I mnogi me pitaju da li bih danas to uradila. Bih, naravno, sad već sa iskustvom i utemeljenim osećanjem otpora svakoj diktaturi“. Bila je ambasador Srbije u Norveškoj.

Svoja zapažanja objavila je u knjizi „Putovanje u putopis“ koju je objavio Arhipelag. Drame i proza Vide Ognjenović prevođeni su na engleski, nemački, francuski, češki, poljski, makedonski, bugarski i mađarski jezik, a ona sama prevodi sa engleskog i nemačkog jezika.

Rođena je 14. avgusta 1941. u Dubočkama pored Nikšića. Diplomirala je opštu književnost na Filološkom fakultetu i režiju na Akademiji za pozorište, film i televiziju u Beogradu.

Povezani tekstovi