Knjigu čine intervjui nastali u periodu od 1985. do 2018, koji u simboličkom broju 33, predstavljaju relevantne i uzbudljive autobiografske i autopoetičke pasaže.

Knjiga je štampana u čast dobitniku Nagrade za moderni umetnički senzibilitet Fonda Todor Manojlović, čiji je Damjanov laureat za 2017. Sava Damjanov rođen je u Novom Sadu 1956. Pisao je prozu, književnoistorijske oglede i kritiku, uređivao nekoliko časopisa i edicija. Predaje na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, a kao gost-profesor predavao je na nekoliko fakulteta u inostranstvu. Priređivao je za štampu dela srpskih pisaca 18, 19. i 20. veka.

Autor je antologija stare srpske erotske književnosti i postmoderne fantastike, kao i više knjiga umetničke proze i naučnoknjiževnih studija, zbirki eseja i kritika. Godine 2011/12. objavio je izabrane književnoistorijske i književnokritičke radove u pet tomova (Damjanov: srpska književnost iskosa 1-5). Poslednji njegov roman, Itika JeropolitikaŽVUK, pojavio se 2014. godine.

Povezani tekstovi