Ispraznom pričom i novim najavama srećne budućnosti pokušala je da zabašuri jednostavne činjenice da se uspešnost Vlade može meriti samo kvalitetom života građana, a da se u Srbiji danas živi gore nego pre pet godina, kada je ova vlast preuzela vođenje državnih poslova, bavedeno je u saopštenju DSS.

Zato je većinu vremena utrošila na obaveštavanju javnosti o idejama i planovima digitalizacije srpskog društva i razvoju IT sektora koji će za sto godina, u 22. veku, Srbiju da učini liderom u ovoj oblasti, istovremeno navodeći, na primer, da je jedan od značajnih rezultata Vlade to što je neki njen savet održao prvu sednicu.

Predsednica Vlade je s ponosom istakla de je minimalna cena rada povećana za 10 odsto.

Nije pomenula da će tako minimalna zarada da iznosi nepunih 25 hiljada dinara, da je najmanja u regionu, da je minimalna potrošačka korpa 36, a prosečna 69 hiljada dinara i da objasni kako da 350 hiljada zaposlenih koji primaju minimalac prehrane svoje porodice.

S ponosom je predsednica istakla i da će se povećati penzije i zarade u javnom sektoru, ponovo zaboravivši da kaže da se ni time neće nadoknaditi trogodišnja umanjenja.

Kao dokaz kontinuiteta u iznošenju neistina i manipulisanju statističkim podacima sa prethodnim vladama, Ana Brnabić je pomenula snižavanje nezaposlenosti, propustivši da istakne da se broj zaposlenih za svih pet godina nije povećao, a da svake godine desetine hiljada radno sposobnih građana odlazi iz Srbije, navodi DSS.

Nema tog ekonomskog genija koji je u stanju da uz prosečno povećanje bruto domaćeg proizvoda od 1,3 odsto za pet godina smanji nezaposlenost sa 26 na 13 odsto, kako predsednica Vlade tvrdi da je ostvareno.

Najzad, u svom izlaganju Ana Brnabić ni jednom rečju nije pomenula Kosovo i Metohiju! To samo po sebi dovoljno govori u prilog sve opravdanijeg strahovanja da se vlast sprema da tokom sledeće godine povuče „pravno obavezujuće“ poteze kojima se odriče ovog dela srpske teritorije i srpskog naroda koji na njemu živi, navela je DSS.