Foto: EPA

Ona je, na regionalnoj konferenciji o promovisanju i sprovođenju vladavine prava na Zapadnom Balkanu, koju je organizovala nevladina organizacija Centar za evropske politike, upozorila da države treba da shvate da teška pregovaračka poglavlja, poput 23 i 24, treba otvoriti prva.

Ta poglavlja nalažu suštinske reforme u državi i društvu, zahtevaju dugo vreme, snažnu političku voljui i dokaze o rezultatima, rekla je Hajrinen.

Kako je istakla, ako vladavina prava stagnira, to bi moglo da dovede do onemogućavanja zatvaranja nekih poglavlja, ili do sprečavanje otvaranja drugih.

Zamenica Poverenika za ravnopravnost Tatjana Jokanović rekla je da se nada da će do kraja godine zakon o zabrani diskriminacije biti usklađen sa zakonodavstvom EU, ali da je suština u tome da se ta oblast ugradi u obrazovni sistem.

Suprostavljanje diskriminaciji mora nekako postati deo obrazovnog sistema. U nastavne programe treba uvrstiti kulturu mira, tolerancije i netolerisanja diskriminacije, objasnila je Jokanović.