Foto: www.wikipedia.org

Hodžaj, koji je u prošlom sazivu Vlade Kosova bio ministar inostranih poslova, rekao je da je trenutno najvažniji zadatak EU rešavanje nesporazuma između Makedonije i Grčke oko pitanja imena i kada to bude rešeno, fokus će se prebaciti na dijalog Kosova i Srbije.

Prvi sastanak bi trebalo da se održi u junu i utvrde principi po kojima će se voditi dijalog. Postoji i vremenski rok u kojem bi proces trebalo da se okonča krajem 2018. godine ili sredinom sledeće godine, rekao je Hodžaj.

Hodžaj dodaje da vremenski okvir i principi nisu precizirani ni u jednom dokumentu, ali je o njima razgovarano sa predstavnicima pojedinih država.

Koha prenosi da će Skupština Kosova na sednici u ponedeljak razmatrati platformu Vlade Kosova o dijalogu.