Foto: www.wikipedia.org/ Hedman

Mustafa je za agenciju Beta izjavio da su, prema njegovoj oceni, koju je preneo delegaciji Saveta Evrope koja danas boravi u Bujanovcu, prava Albanaca izmenama Zakona o nacionalnim manjinama, koje su usvojene prosle godine, smanjena, odnosno da „novi zakon određuje funkcije a ne i nadleznosti Nacionalnog saveta Albanaca“.“U razgovoru sam istakao da je novi Zakon o nacionalnim manjinama i nacionalnim savetima  u suprotnosti sa Ustavom koji garantuje da se prava manjina ne smeju umanjivati. Ima i velikih problema u obrazovanju i nedostatku udžbenika na albanskom jeziku, u kulturi, kao i u službenoj upotrebi albanskog jezika na lokalnom nivou od strane regionalnih i republičkih institucija“, rekao je Mustafa.

Mustafa je rekao i da je kao problem albanske zajednice u opštinama Bujanovac, Preševo i Medveđa naveo to što „Vlada Srbije nije sprovela u delo dogovore i sporazume koji su već usvojeni a koji se tiču prava albanske nacionalne manjine u Srbiji“.

Povezani tekstovi