Skupština Srbije o traktorima i preventivnim pregledima 1Skupština Srbije Foto: Bojan Cvejić

Taj predlog podnela je poslanica Srpske napredne stranke Marija Obradović.

Poslanici će na sednici razmatrati i Predlog zakona o zadravstvenom osiguranju koji predviđa da roditelji dece obolele od raka i retkih bolesti imaju pravo na bolovanje bez umanjenja zarade tokom lečenja deteta.

Zakonom je predviđeno i da oni koji se tri puta ne odazovu na preventivne preglede, a za to nemaju opravdanje, moraju da plate 35 odsto cene lečenja, ako se razbole od bolesti za koju je bio predviđen skrining.

Skupština će razmatrati i predloge zakona o zdravstvenoj zaštiti, o predmetima opšte upotrebe, kao i izmene Zakona o supstancama koje se koriste u nedozvoljenoj upotrebi opojnih droga i psihotropnih supstanci, kao i izbor predsednika Komisije za hartije od vrednosti.

Predlog zakona o zdravstvenoj zašiti predviđa prebacivanje primarne zdravstvene zaštite na državni nivo, odnosno objedinjavanje domova zadravlja i opštih bolnica, osim apoteka koje ostaju u nadležnosti lokalne samouprave.

Dnevni red je utvrđivan oko sat i po vremena jer je bilo 48 tačaka za dopunu dnevnog reda. Dopune su podnosili poslanici opozicione Srpske radikalne stranke, poslanik Nove stranke Zoran Živković koji bojkotuje rad u plenumu i poslanik vladajuće Narodne seljačke stranke Marjan Rističević.