Foto: Dosta je bilo

Pismo je, kako danas saopštava DJB, ovom odboru uputilo više od 60 organizacija civilnog društva Potpisnik predloga je narodni poslanik i zamenica predsednika DJB, Branka Stamenković.

Imajući u vidu važnost uloge Poverenika za informacije od javnog značaja, organizacije civilnog društva, mediji, predstavnici poslovne, stručne i naučne zajednice su u svom otvorenom pismu apelovali na Odbor za kulturu i informisanje Narodne skupštine da što pre otpočne izbor novog Poverenika.

Aktuelnom nosicu ove funckije, Rodoljubu Šabiću, posle reizbora 5. decembra 2011. na novi sedmogodišnji period, mandat ističe 22. decembra ove godine. U otvorenom pismu se traži da postupak izbora najboljeg kandidata za ovu funkciju bude otvorenog karaktera, da razmatranju pristiglih prijava i užem izboru prethodi argumentovana javna rasprava.

Takođe i da jedan od ključnih uslova bude sprecifična stručnost i iskustvo kandidata na polju zaštite i unapređenja ljudskih prava za čiju je zaštitu Poverenik nadležan – pravo na pristup informacijama i pravo na zapštitu podataka o ličnosti.