Foto: EPA/MIKKO PIHAVAARA

Tim sporazumom Srbija i RS nastoje da čvrsto obavežu svoje državne organe, ustanove i organizacije kako bi omogućili materijalne, društvene i političke uslove za uspešan razvoj, očuvanje i negovanje kulture i nacionalnog identiteta srpskog naroda.

Vlada RS je dala saglasnost na tekst u predloženom obliku.