On je navaio da će u septembru pokušati da institucionalizuje unutrašnji dijalog u svim forumima. „Ostaje nam još bitan odnos sa Bošnjacima. Sve ostalo ćemo držati pod kontrolom“, istakao je Vučić u intervjuu TV Pink.

Vučić je ukazao da je Srbije pod pritiskom velikih sila, ali je poručio da je ona suverena i nezavisna zemlja i da niko neće odlučivati u ime njenih građana do njih samih. On je spreman da učestvuje u pronalaženju kompromisnog rešenja kada je reč o Kosovu i Metohiji, koje bi bilo nezadovoljavajuće za obe strane, jer smatra da samo i može da bude kompromisno. Mi danas ne odlučujemo samo o našoj prošlosti, već i o svojoj sadašnjosti i budućnosti, predočio je Vučić.

On je naglasio da je važno da sa Albancima imamo dobre odnose i da ih uredimo jednom za svagda, a ne da držimo zamrznut konflikt.

„Moje nade nisu velike, ali postoje“, rekao je Vučić i dodao da u otvaranje takvog pitanja ne bi ni ulazio da nema takvu nadu. Tu se, prema njegovoj oceni, postavlja suštinsko pitanje – hoćemo li imati dovoljno hrabrosti da sebi pogledamo u oči i da kažemo „ovo je realno, ovo nije“.

I dovoljno hrabrosti da kažemo da ne može neko što je nešto nametao da prođe samo zato što on misli da tako mora da prođe, a da ne ponudi ozbiljnu argumentaciju, već da sučelimo sve argumente i da dođemo određnih rešenja, rekao je Vučić.

„Nije moje da imam gotovo mišljenje“, istakao je Vučić, „već da čujem i slušam sve ljude, da onda izađemo sa određenim predlozima zajedno i da vidimo da li sa tim možemo da
prođemo ili ne i šta o tome misli albanska strana“.

On je podsetio da je do sada čuo mnogo različitih mišljenja, da je veoma zadovoljan zbog toga i da ih svakodnevno analizira. Na konstataciju da su se uglavnom čula mišljenja da treba zadržati status kvo ili da treba Kosovo predati Albancima, Vučić je konstatovao da možda može sve da se podeli u te dve grupe, ali je primetio i da nisu baš svi spremni da čuju sve.

„Možda možete u te dve glavne grupe da podelite, ali videćete naročitu nervozu u pojedinim medijima na ono što je izgovorio Dačić“, uočio je Vučić.

„U svim organizacijama i institucijama, u naučnim forumima, u našoj crkvi, sa civilnim društvom, nevladinim sektorom, da čujemo i razgovaramo o svemu, da stavimo i da poređamo sve stvari na sto i vidimo kakva nam je budućnost i šta možemo da očekujemo u budućnosti, kao i to šta su posledice jedne druge ili treće odluke“, precizirao je Vučić.

Građanima se mora reći šta je to što sve zavisi od Kosova i Metohije i od našeg odnosa prema Kosovu i Metohiji, rekao je Vučić.

„Svi govorimo samo o srpskom interesu i šta dobijamo u trenutku“, primetio je Vučić, koji misli da je „važno da sa Albancima imamo dobre odnose, da ih uredimo jednom za svagda, a ne da držimo zamrznut konflikt“.

Vučić je ukazao i da mnoge zapadne zemlje žele slabljenje snage i pozicije Vlade Srbije i slabljenje negovog autoriteta kao predsednika države „zato što bi tada drugima
bilo lakše“ i kako bi Srbija bila laka moneta za potkusurivanje.

Upitan o navodima medija da je američki zvaničnik Brajan Hojt Ji poručio srpskoj opoziciji da na izbore ide u jednoj koloni kako bi ga srušili, Vučić je rekao da nema potvrdu da se to zaista dogodilo.

On, međutim, ne vidi zašto bi se izdvajao samo predstavnik američke admninistracije, „imate više predstavnika različitih zapadnih administracija“.