Građani se mogu prijaviti i slanjem prijave na elektronsku adresu razgovorsapremijeromŽgov.rs, slanjem pisane predstavke na adresu Vlada Srbije, Nemanjina 11, 11000 Beograd, sa naznakom „Razgovor sa premijerom“, ili mogu doći lično ispred vlade u Nemanjinu 11.