Druga strana Kosova

Treba prihvatiti činjenice i suočiti se sa prošlošću (ENGLISH)

Nadam se da će sadašnje i buduće generacije aktivistkinja i aktivista biti u stanju da oštrije reaguju na pojavu nacionalizma, te da će moći više da utiču na širenje realne slike i informacija, posebno kada se radi o ratnim zločincima.