Vladavina prava

Bez vladavine prava nemoguće povezivanje Zapadnog Balkana 2

Bez vladavine prava nemoguće povezivanje Zapadnog Balkana

Berlinski proces nije fokusiran na vladavinu prava ili izgradnju demokratskih institucija na Zapadnom Balkanu, ali se oslanja na dostignuća vladavine prava i „dobre uprave“ kako bi se ostvarili praktični ciljevi „na terenu“…

Kako je ruina postala vredan poslovni objekat 3

Kako je ruina postala vredan poslovni objekat

Ni pet godina od početka sudskog procesa koji je pokrenulo Specijalno tužilaštvo za organizovani kriminal, nije doneta pravosnažna presuda u slučaju Tehnohemije, firme sa spiska od 24 sporna slučaja privatizacije i visoke korupcije.

O pukovnici nema ko da piše 4

O pukovnici nema ko da piše

U Vojsci Srbije su tek tri žene sa pukovničkim činom, koje se pak u medijima previše često predstavljaju kao da su muškarci.

Izbori i Ustav koče borbu protiv korupcije 5

Izbori i Ustav koče borbu protiv korupcije

Nedavno objavljeni izveštaj Grupe država za borbu protiv korupcije GREKO, u kojem je istaknuto da Srbija nijednu od 13 preporuka ovog tela nije primenila, otvorio je pitanje posvećenosti sa kojom Srbija pristupa ovom društvenom problemu.

List Danas rekorder u izveštavanju o Savamali 6

List Danas rekorder u izveštavanju o Savamali

Mediji su u tokom čitave godine izveštavali o „Slučaju Savamala“ prilično neujednačeno i sa očigledno opadajućim interesovanjem iako počinioci rušenja objekata u Hercegovačkoj nisu otkriveni, a odgovornost nije utvrđena.

Promena ličnih dokumenata: sa operacijom ili bez nje? 8

Promena ličnih dokumenata: sa operacijom ili bez nje?

Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o matičnim knjigama u članu 45 b. navodi da je potrebno dostaviti potvrdu zdravstvene ustanove, što je u dosadašnjoj praksi značilo da je osoba morala završiti celokupan proces medicinske (hirurške) tranzicije.

Kako urediti medije u Srbiji 10

Kako urediti medije u Srbiji

Da bi Srbija ostvarila vladavinu prava u sferi medija neophodno je nezavisno sudstvo koje će medijske zakone dosledno sprovoditi, uz reformu nezavisnih regulatornih tela i uređenje medijskog tržišta sa posebnom pažnjom na vlasničku strukturu medija…

Zašto sam, iako slepa, tražila da tajno glasam 11

Zašto sam, iako slepa, tražila da tajno glasam

Otišla sam da tajno glasam, iako svesna da mi tako nešto neće biti omogućeno, jer sam na taj način želela da u javnosti obznanim svoj i revolt mnogih ljudi koji nemaju vid.

Neprihvatljiv predlog izmena Ustava 12

Neprihvatljiv predlog izmena Ustava

Vrlo brzo po objavljivanju Radnog teksta amandmana Ministarstva pravde na Ustav RS (22. januara, skraćeno:Radni tekst) Visoki savet sudstva (VSS) je, kao organ koji na osnovu Ustava garantuje i obezbeđuje samostalnost i nezavisnost sudova i sudija, doneo Saopštenje, a 13. februara dokument Mišljenje i sugestije.

Prvo vladavina prava pa nova poglavlja 13

Prvo vladavina prava pa nova poglavlja

Ukoliko izveštaj Evropske komisije o pridruživanju Srbije Evropskoj uniji, čije objavljivanje se očekuje u aprilu, bude negativno intoniran u poglavljima 23, 24 i 35, koja se odnose na vladavinu prava i rešavanje kosovskog pitanja…

Diskriminisani ali važni za izborne manipulacije 14

Diskriminisani ali važni za izborne manipulacije

Prema svim zvaničnim podacima, osobe sa invaliditetom su jedna od najranjivijih grupa, koja usled brojnih prepreka u institucijama i okruženju teško ostvaruje čak i najosnovnija građanska prava.

Ukidanje treće grane vlasti 15

Ukidanje treće grane vlasti

Strategijom je predviđeno da se kroz izmene Ustava izvrši pravosudna reforma tako da se obezbedi potpuna nezavisnost sudstva kroz način izbora sudija, VSS i kroz garancije nezavisnosti sudske vlasti.

PrvaPoslednja