Vladavina prava

Evropske autokrate više neće biti sigurne 8

Evropske autokrate više neće biti sigurne

Stručnjaci za evropsku integraciju ističu za Danas da pozdravljaju odluku Saveta EU po kojoj je Unija prvi put u istoriji dobila mogućnost nametanja sankcija pojedincima i entitetima odgovornim za kršenja ljudskih prava, bez obzira na državu u kojoj se to desi.

Jelica Minić: Vladavina prava označava jasna pravila igre 12

Jelica Minić: Vladavina prava označava jasna pravila igre

Savet ministara Evropske unije od zemalja regiona očekuje konkretne rezultate i traži da hitno pristupe suštinskim reformama u rešavanju zaostajanja u vladavini prava, osnovnih prava, jačanju demokratskih institucija i reformi javne administracije, kao i u pogledu ekonomskih kriteriju.

Medijacija uspešna u 70 odsto slučajeva 13

Medijacija uspešna u 70 odsto slučajeva

Medijacija je dobrovoljan i manje formalan postupak za rešavanje sporova u kom treće lice, medijator, posreduje i pomaže da se dođe do sporazuma koji je prihvatljiv za sve strane.

Zastoj u izmenama Ustava vratio Srbiju među "globalno nezadovoljavajuće" 14

Zastoj u izmenama Ustava vratio Srbiju među „globalno nezadovoljavajuće“

Iako je Srbija usvajanjem Zakona o lobiranju i Zakona o sprečavanju korupcije napravila pomak u ispunjavanju preporuka Grupe zemalja protiv korupcije (GREKO), zbog zastoja u sprovođenju većine preporuka napori države u uspostavljanju antikoruptivnih mera ponovo su ocenjeni kao „globalno nezadovoljavajući“, pokazuje juče objavljeni izveštaj o usklađenosti koji je usvojen krajem oktobra na plenarnoj sednici ovog tela Saveta Evrope.

Nada da će nedoumice uskoro biti razjašnjene 15

Nada da će nedoumice uskoro biti razjašnjene

Portparoli Evropske komisije nisu odgovorili na pitanje našeg lista da li će u skorije vreme biti razjašnjeni „mnogi nejasni detalji“ koji se odnose na novu politiku proširenja EU, naročito imajući u vidu države koje su već započele pristupne pregovore, poput Srbije.