Vladavina prava

Nasilje nad ženama i devojčicama i dalje gorući problem 3

Nasilje nad ženama i devojčicama i dalje gorući problem

Istanbulska konvencija je umnogome unapredila sisteme zaštite žena žrtava nasilja, ali još uvek nijedna od zemalja potpisnica nije uspela u potpunosti da implementira njene zahteve, rečeno je na konferenciji povodom deset godina od potpisivanja Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

Svaki peti je... 8

Svaki peti je…

Silovatelj. Zapravo, istraživanja iz regiona Saveta Evrope kažu da je svaka peta žena preživela silovanje, a jedna trećina njih označuje više od jednog muškarca.

Zašto treba tužiti RTS? 9

Zašto treba tužiti RTS?

Radio-televizija Srbije (dalje: RTS) je republički javni medijski servis, sa sedištem u Beogradu.

Brisel zabrinut za kvalitet vazduha u Srbiji 10

Brisel zabrinut za kvalitet vazduha u Srbiji

Može se reći da je zabrinutost Evropskog parlamenta oko uticaja nediverzifikovanog sektora energetike na životnu sredinu i kvalitet vazduha opravdana, na šta ukazuju i brojni apeli ekoloških organizacija u Srbiji.

Ravnopravnost i različitost 13

Ravnopravnost i različitost

Evropska komisija protiv rasizma i netolerancije (eng. ECRI), telo Saveta Evrope, u nedavno objavljenom godišnjem izveštaju dala je ocenu ključnih izazova i trendova u borbi protiv diskriminacije u Evropi tokom prošle godine.

Da li je sporan postupak predlaganja predsednika VKS? 14

Da li je sporan postupak predlaganja predsednika VKS?

„Predsednika Vrhovnog kasacionog suda, na predlog Visokog Savet sudstva, po pribavljenom mišljenju Opšte sednice Vrhovnog kasacionog suda i nadležnog odbora Narodne skupštine, bira Narodna skupština.“ (čl. 144. st. 1. Ustava).