Kinesko zapošljavanje Vijetnamaca u Srbiji 1Foto: Medija centar

Dokumentarac o vijetnamskim radnicima angažovanim na gradnji kineske fabrike „Linglong“ u Zrenjaninu, uznemirio je javnost prizorima i podacima o logorskim nehumanim uslovima života bez ličnih dokumenata, pristojnog smeštaja, dovoljno hrane i vode, redovnih isplata zarada, slobodnih kontakata i kretanja sa spoljnim svetom.

To je i bio razlog da se pozabavim propisima o zapošljavanju stranaca.

Zakon o radu, koji ima opšti karakter, u članu 2. stav 4. predviđa da se njegove odredbe primenjuju i na zaposlene strane državljane, ako posebnim zakonom nije drukčije određeno. Za pojedine oblasti (organe vlasti, javne službe, obrazovanje i vaspitanje, zdravstvo i dr.) ili određena radnopravna pitanja, postoje i posebni zakoni čije odredbe imaju jaču pravnu snagu od opštih propisa Zakona o radu, pa isključuju njihovu primenu. To važi i za poseban Zakon o zapošljavanju stranaca, koji uređuje: 1) uslove za njihovo zapošljavanje, vrste, važenje i prestanak dozvola za rad, 2) ograničenja u njihovom zapošljavanju, 3) postupak izdavanja radnih dozvola, 4) evidencije o dozvolama za rad i zaposlenima, 5) nadzor nad radom imalaca javnih ovlašćenja u zapošljavanju stranaca i inspekcijski nadzor nad sprovođenjem propisa o tom zapošljavanju, kao i 6) kaznene odredbe za prekršaje predviđene tim zakonom.

Ali, Zakon o zapošljavanju stranaca, u članu 3. stav 2. tačka 1, sadrži i odredbu po kojoj se uslovi zapošljavanja predviđeni tim zakonom neće primenjivati pri zapošljavanju stranca „koji ima pravo na privilegije i imunitete u skladu sa potvrđenim međunarodnim ugovorima“.

U nastojanju da privuče što veći broj stranih investitora, predsednik Republike je više puta rekao da će im Srbija obezbediti povoljnije uslove od bilo koje druge zemlje.

Pošto uz takva obećanja idu i privilegije, valja istražiti da li ih ima i u međudržavnom investicionom sporazumu Srbije i Kine.

Utoliko pre, što je Srbija Ugovorom o zajedničkom ulaganju u projekat „Beograd na vodi“ svoj pravni sistem privilegijom podredila Ujedinjenim Arapskim Emiratima, pristajući da u sukobu naših propisa sa ugovornom odredbom prednost ima ono što je predviđeno ugovorom, bez obzira na to da li je on ratifikovan, kao i da se u tom projektu naši prinudni propisi o osnivanju privrednih društava i njihovom upravljanju neće primenjivati!

Kako su privilegije u korist Emirata već postale deo pravnog poretka Srbije, do toga može doći iako se ispostavi da je u međudržavnom sporazumu Srbije sa Kinom predviđena privilegija da Zakon o zapošljavanju stranaca ne važi za kineske investitore.

U tom slučaju, došlo bi i do povrede Ustava koji predviđa: da stranci imaju u Srbiji sva prava zajemčena njenim propisima, osim prava koja imaju samo srpski državljani (član 17); da je ljudsko dostojanstvo neprikosnoveno i da su svi dužni da ga poštuju i štite (član 23. stav 1); da niko ne može biti držan u ropstvu ili njemu sličnom položaju (član 26. stav 1); da je svaki oblik trgovine ljudima zabranjen (član 26. stav 2); da potvrđeni međunarodni ugovori ne smeju biti u suprotnosti sa Ustavom (član 194. stav 4).

Vijetnamske radnike zaposlene u Srbiji zaštićuje i Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima OUN, koja predviđa: da svako ima pravo na život, slobodu i ličnu bezbednost (član 3); da se niko ne sme držati u ropstvu ili potčinjenosti i da su ropstvo i trgovina robljem zabranjeni u svim oblicima (član 4); da se niko ne sme podvrgnuti mučenju, svirepom, nečovečnom ili ponižavajućem postupku i kažnjavanju (član 5). A ova opšteprihvaćena pravila međunarodnog prava jednako važe i u Srbiji, i u Kini, i u Vijetnamu.

Ovaj projekat finansira Evropska unija u saradnji sa listom Danas. Sadržaj ovog projekta je isključivo odgovornost lista Danas i ni na koji način ne odražava stavove i mišljenja Evropske unije.

Komentari

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.